Tomáš Zima: Úspěchy za fakultami, neúspěchy za rektorátem
30. 6. 2017

Kromě parlamentních voleb se na podzim bude volit také v Akademickém senátu Univerzity Karlovy, a to kandidát na funkci rektora. „Omlouvám se, pane kolego, většinou se svůj časový plán snažím plnit,“ říká Tomáš Zima, když mě zve po akademické čtvrthodince k domluvenému rozhovoru. (Pokračování textu…)


více »
Zemřel profesor Jiří Mazánek
1. 7. 2017

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy s hlubokým zármutkem oznamuje, že v pondělí dne 26. června 2017 neočekávaně zemřel ve věku 74 let prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., emeritní přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Nesporné půvaby zkouškového období
30. 6. 2017

Inspirováno skutečnými událostmi.

Otevřený dopis rektorů premiérovi: Neplníte sliby
10. 6. 2017

Česká konference rektorů poslala 8. června k rukám premiéra Bohuslava Sobotky otevřený dopis, ve kterém premiérovi a celé vládě připomíná sliby ohledně financování vysokého školství.