Bulletin 1. lékařské fakulty: nahlédněte do zákulisí studia medicíny a zjistěte, co nového se na fakultě děje

14. 5. 2013 Autor: Rubrika: Fakulty žádné komentáře

K prvnímu březnovému dni si 1. lékařská fakulta UK nadělila nový bulletin Jednička, který je ovšem určený i široké veřejnosti a všem zájemcům o dění na nejstarší lékařské fakultě.

Druhé číslo Jedničky se vrací k událostem a osobnostem, které se dostaly do popředí v měsících březnu a dubnu. Jde o velice pestrou směs. Čtenáře čeká rozhovor s MUDr. Stopkou, který je odborníkem na mechanismus vzniku krevních nádorů a patofyziologii krvetvorby, reportáž ze studentského večírku ve stylu 30. let nebo informace o studentském projektu „Nemocnice pro medvídky“.

Bulletin_1fl_Jednicka

Dominantním tématem rubriky Hyde Park je pak pohled na podporu vědy na 1. LF UK, kde se setkává názor jak přednostů, tak studentů a lékařů.

S nápadem na vznik fakultního časopisu přišlo v minulosti již několik nadšenců, ale konečnou podobu mu vdechl až děkan Aleksi Šedo a jeho PR skupina. Její složení odpovídá pestrosti samotného projektu.

V redakci čítající pouhých 6 lidí najdete zkušené akademiky, lékaře, vedoucí oddělení vnějších vztahů, externí novinářku a zástupkyni studentské obce. Ostatně v podobném duchu se vyjadřuje i sám děkan: „Proč jsme začali vydávat Jedničku? Akademická obec naší fakulty je opravdu široká, přináší to sebou pestrost. Aby nezůstala ležet ladem, musíme o sobě vědět a musíme hledat možnosti, jak ji sdílet“.

Jednička vychází každé dva měsíce a jejím specifikem proti jiným časopisům je fakt, že existuje primárně v PDF podobě a je volně ke stažení na oficiálních stránkách 1. lékařské fakulty nebo rovnou přes tento odkaz. Každý, kdo si chce tedy přečíst o významných objevech, úspěšných studentech, výročích a aktuálním dění, má možnost. A pokud dáváte přednost tištěné verzi, stačí si ji vytvořit doma ve vlastní tiskárně.

Reakce z fakulty zatím vyznívají pozitivně a snad jsme tedy již nakročili správným směrem. Zda bude časopis úspěšný, ukáží ale až jeho další čísla, pokud si udrží zájem a pozornost čtenářů.

„Věřím, že Jednička může zprostředkovat jednotlivým skupinám akademické obce pohled očima těch ostatních. Předat autentické informace a názory“, říká o časopisu spectabilis Šedo.

Bulletin nemá být jen dalším akademickým věstníkem nebo naopak studentským anarchistickým počinem. Měl by se snažit hledat zlatý střed. Proto je určen do rukou jak akademiků, tak studentů. I většina jeho příspěvků pochází od mnoha různých lidí, různého věku i zaměření. Společným tématem je život na 1. lékařské fakultě a kolem ní. Zaměřuje se nejen na texty z oblasti medicíny, ale i na pozvánky, kulturní akce nebo třeba na vlastní komiks. Primárně by si v Jedničce měl každý najít „to svoje“.

„Jednička je možností, jak se dozvědět, na co můžeme být hrdí či jak předejít tomu, na co bychom moc hrdí nebyli. Zkrátka má podpořit to, co patří k pojmu „obec“ – spolupráce a sounáležitost,“ uzavírá pan děkan.

Pokud budete mít zájem se dozvědět něco 1. lékařské fakultě, potěšit se komiksovým příběhem nebo anekdotou nebo se rádi necháte pozvat na plánované akce, určitě zavítejte na stránky www.lf1.cuni.cz a na stránky bulletinu Jednička, který najdete v pravém postranním panelu.

Za redakci bulletinu Jednička
Jana Mašková
(studentka 6. ročníku 1. LF UK)Komentování tohoto článku momentálně není z technických důvodů možné.