Cenu Jana Opletala mohou získat členové akademických samospráv i protestující studenti

30. 10. 2012 Autor: Rubrika: Studentský život žádné komentáře

Už pošesté budou oceněni aktivní studenti vysokých škol, kteří nejsou lhostejní k dění kolem sebe. Cenu Jana Opletala, kterou každé tři roky uděluje studentská komora Rady vysokých škol, získá jeden ze 12 nominovaných. Jsou mezi nimi akademičtí senátoři i studenti, kteří se zapojili do protestů proti reformě vysokých škol.

O vítězi bude rozhodovat speciálně sestavený výbor, ve kterém mimo jiné zasedne rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl, rektor Akademie múzických umění Ivo Mathé, předseda Akademického senátu ČVUT Petr Konvalinka či senátorka Eliška Wagnerová.

Cílem pořadatelů je prostřednictvím ceny upozornit na často neviditelné studentské aktivity a ocenit ty, kteří hájí zájmy studentů nebo se aktivně účastní veřejného života v akademických samosprávách.

Cena Jana Opletala by měla také motivovat další členy akademických obcí a připomenout 17. listopad 1939. Komu výbor cenu udělí, bude známo právě 17. listopadu, kdy bude slavnostně udělena v Rudolfinu.

V nominacích se výrazně odráží situace českého vysokého školství. Mezi kandidáty na cenu jsou kupříkladu studenti, kteří se podíleli na organizaci protestních akcí spojených s jarním Týdnem neklidu a to jak v Praze, tak i v Brně a Zlíně.

Kolektivní nominaci pak získali všichni studenti, kteří snahy o zachování autonomie vysokých škol aktivně podpořili.

Většina nominovaných je činná právě v akademických samosprávách, studentských spolcích nebo pomáhá českým a zahraničním studentům, a to například tvorbou skript či upozorněním na nevyhovující zkušební postupy vyučujících.

Kromě pražských vysokých škol jsou nominováni i studenti, doktorandi či absolventi škol z Ostravy, Plzně, Hradce Králové a Jihlavy.

Nominace na Cenu Jana Opletala pro roky 2012–2014

Richard Cisler, Jan Gruber a Marta Harasimowicz
Studenti a studentka Univerzity Karlovy byli na cenu navrženi za své zásluhy o vznik a směřování iniciativy Za svobodné vysoké školy, za výraznou aktivitu při organizování informačních a protestních akcí v rámci Týdne neklidu a Noci univerzit na jaře tohoto roku i za veřejnou obhajobu a šíření postojů členů a členek akademických obcí českých vysokých škol, které nesouhlasily s omezováním autonomie vysokých škol a akademických svobod.

Zdeněk Duffek
Doktorand Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě byl na cenu nominován za spoluzaložení studentského spolku Exchange Student Club VŠB–TUO, který se stará o zahraniční a mezinárodní studentky a studenty na univerzitě. Spolek je součástí mezinárodní sítě Erasmus Student Network (ESN), ve které nominovaný rovněž aktivně a úspěšně působil.

Kristine Karakhanyan
Absolventka Vysoké školy polytechnické v Jihlavě je na cenu navržena za své působení v akademické samosprávě. Do roku 2012 působila jako předsedkyně studentské komory Akademického senátu VŠPJ a také jako delegátka VŠPJ ve studentské komoře Rady vysokých škol. Tyto pozice dokázala úspěšně zastávat, aniž by ji při tom negativně poznamenal její arménský původ a tradice, ke kterým se hlásí.

Jiří Kohout
Doktorand Západočeské univerzity v Plzni byl na cenu navržen za dlouhodobé úsilí o podporu a pomoc studujícím. Zasadil se zejména o věcné zpřístupňování studijních materiálů prostřednictvím psaní skript, která došla i širšího užití mimo jeho alma mater. Stál rovněž u založení studentského informačního serveru Dioné a angažoval se i v akademické samosprávě.

Jaroslava Kořená a Adam Soustružník
Studentka a student Ostravské univerzity v Ostravě byli na cenu navrženi za své aktivní působení při slučování studentských unií na Vysoké škole báňské – Technické univerzity v Ostravě a Ostravské univerzity v Ostravě. Jejich zásluhou v roce 2011 vznikla Stavovská unie studentů Ostrava. Oba dva nominovaní také působí v akademické samosprávě.

Ondřej Lébl
Absolvent Univerzity Hradec Králové byl na Cenu navržen za přínos své akademické obci, zprostředkovaný aktivním působením ve Studentské komoře Rady vysokých škol. V SK RVŠ do září 2012 zastával funkci místopředsedy pro zahraniční záležitosti, aktivně zasahoval do programové činnosti komory a výrazně působil i na mezinárodní úrovni, ať už v rámci Evropské studentské unie nebo spolupráce studentských organizací zemí visegrádské čtyřky.

Peter Lemeššanyi
Student Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byl navržen na cenu za své působení v Akademickém senátu UTB a Studentské unii UTB, zejména pak za ochotu jednat v zájmu celé univerzitní akademické obce, když pomáhal při svolání shromáždění akademické obce a následné organizaci protestních a informačních akcí v souvislosti s Nocí univerzit a Týdnem neklidu na začátku tohoto roku.

Zdeněk Ručka
Doktorand Masarykovy univerzity byl na cenu navržen za své vytrvalé aktivity v akademické samosprávě i studentských organizacích, mimo jiné za přispění k zachování kultury akademické obce, když upozornil na nevhodné výukové a zkušební postupy jednoho ze svých vyučujících, i za úsilí věnované podpoře a pomoci ostatním studentům a studentkám. Podílel se také na organizaci akcí v rámci Týdne neklidu, v současné době se angažuje v iniciativách Studentské jaro a Vraťte nám stát.

David Řezáč
Student Univerzity obrany byl na cenu navržen za působení ve své akademické obci, zejména v její studentské části, kterou přiměl k výraznému zvýšení zájmu o reformu vysokých škol a o aktuální témata ve vysokém školství obecně, akademickou samosprávu nevyjímaje. Počátkem tohoto roku byl jedním z iniciátorů Hradeckého studentského hnutí 2012.

Studenti vysokých škol, kteří se zúčastnili nebo podpořili akce v rámci Týdne neklidu
Kolektivní nominaci na Cenu obdrželi studenti, kteří aktivně přispěli k protestním a informačním akcím na počátku tohoto roku, za vůli postavit se proti omezování autonomie vysokých škol a špatně připraveným reformním záměrům.

Pavel Troubil
Předseda studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity byl navržen na cenu na základě aktivit, který předcházely Týdnu neklidu, zejména za iniciování úvodních setkání studentských senátorek a senátorů a koordinaci protestních akcí. Zasadil se také o podporu Tomáše Hnetily, studenta FPR ZČU, s nímž tato fakulta zahájila sporné disciplinární řízení.

Zdroj: SK RVŠNapište komentář

Pište prosím slušně a k tématu článku! Odesláním komentáře souhlasíte s těmito pravidly diskuse, nevhodné příspěvky budou odstraněny. Pokud se Váš komentář neobjeví hned, neodesílejte jej znovu, z důvodu cachování se může Váš komentář objevit až s menší prodlevou po odeslání.