Co se děje na UK: LEDEN 2012

7. 1. 2012 Autor: Rubrika: Univerzita žádné komentáře

Podívejte se na přehledný seznam zajímavých akcí, diskusí, přednášek či promítání, které proběhnou v lednu na Univerzitě Karlově. (Průběžně aktualizováno)

Dny otevřených dveří:

7. 1. – Filozofická fakulta, 1. lékařská fakulta
13. 1. – Fakulta sociálních věd, 3. lékařská fakulta
14. 1. – 2. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Hradci Králové
16. 1. – Fakulta sociálních věd, Husitská teologická fakulta
18. 1. – Fakulta humanitních studií, Lékařská fakulta v Plzni
19. 1. – Katolická teologická fakulta
20. 1. – Přírodovědecká fakulta
23. 1. – Evangelická teologická fakulta

Za zkoušku drink zdarma v Bistru Bohemia

Kdy: v den úspěšně vykonané zkoušky
Kde:
v bezprostřední blízkosti Právnické fakulty v ulici Bílkova 6/8
Pořádá: Všehrd

Tříkrálový koncert skupiny Humbuk

Kdy: 5. 1., 19:00
Kde: Refektář MFF UK, Malostranské náměstí

Řádné zasedání AS KTF UK

Kdy: 10. 1., 16:30
Kde: Katolická teologická fakulta, místnost č. P9

Celostátní seminář k 80. narozeninám Doc. Jana Krekuleho

Kdy: 10. 1., 13:00
Kde: PřF UK
Tento seminář bude věnován Janu Krekulemu u příležitosti jeho 80. narozenin. A jelikož Jan Krekule spoluvytvářel náš obor fyziologie rostlin po dlouhou řadu desítek let, možno jej zváti dyoenem oboru, bude tento celostátní seminář věnován ohlédnutí, jak se formovala poválečná moderní biologie rostlin u nás.
Pořádá: Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK, ČSEBR

Strouhalovská přednáška: Nejmenší molekulární anion aneb od tvorby molekul ke vzniku prvních hvězd

Kdy: 11. 1., 14:00
Kde: Aula Matematicko-fyzikální fakulty UK
Přednášku přednese Doc. RNDr. Martin Čížek, PhD.
Pořádá: Matematicko-fyzikální fakulta UK

Ples Katolické teologické fakulty

Kdy: 12. 1.

Odborná přednáška: „Druhý a nejspanilejší z bohů…“

Kdy:  13. 1., 13:00
Kde: aula PedF UK
Odborná přednáška MUDr. Františka Koukolíka, DrSc. bude věnována existenci dvou lidských pohlaví, problematice lásky (historická, literární, evoluční, biologická a neurobiologická stránka lidské lásky), typologii lásky a teorii vazby coby klíč k lásce, o bolesti ze zániku lásky a o lásce coby přesahu. Studenti a zaměstnanci PedF UK mají vstup zdarma.
Pořádá: Katedra primární pedagogiky PedF UK, Asociace předškolní výchovy

Přednáška: Madagaskar v praxi aneb Moramora

Kdy: 18. 1., 18:00
Kde: Velká zoologická posluchárna PřF UK
Přednášet bude: Ondřej Zavadil – historik, skaut a lidumil. Přednáška představí subjektivní, sociálně-antropologický pohled cestovatele, který se s batohem, mapou a buzolou rozhodl objevit doposud neprobádané světy. Vstup zdarma.
Pořádá: PřF UK

Konference: Management chráněných území

Kdy: 19. 1., 9:00 – 20. 1., 17:00
Kde: Velká geologická posluchárna a přilehlé prostory PřF UK
Cílem konference je především diskuze nad současným stavem územní ochrany přírody a krajiny v České republice. Ústředním tématem bude otázka budoucího směřování správy NP a CHKO Šumava, které budou věnovány úvodní referáty vyžádaných řečníků.
Pořádá: PřF UK, Česká společnost pro krajinnou ekologii CZ-IALE

Shromáždění zástupců akademické obce UK

Kdy: 19. 1., 15:30
Kde: Právnická fakulta UK – velká aula, nám. Curieových 7, Praha 1
Informační shromáždění zástupců akademické obce Univerzity Karlovy k věcným záměrům zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům.
Pořádá: rektor UK Václav Hampl a předseda Akademického senátu UK Jan Hála

Konference New Media Inspiration 2012

Kdy: 21. 1., 9:00
Kde: Filozofická fakulta UK
Program bude pod vedením Petra Koubského, Jána Simkaniče a Josefa Šlerky. Hlavní tématikou jsou sociální sítě, jejich měření, inspirace i některé vizionářské objevy. Konference je rozdělena do dvou bloků – „sociální sítě“ a „inspirace“. Nutná registrace. Studenti vstup 250 Kč.
Pořádá: „bizit“

Prezentace nových publikací

Kdy: 25. 1., 16:00
Kde: hlavní budova FF UK, místnost č. 201
Prezentace nových publikací: Petr Hlaváček et al., (In)tolerance v evropských dějinách a Zdeněk V. David, David R. Holeton (edd.), The Bohemian Reformation and Religious Practice 8.
Pořádá: COLLEGIUM EUROPAEUM

8. historickogeografická konference: Krajina a společnost v geografickém názvosloví

Kdy: 25. 1., 9:30
Kde: Velká geologická posluchárna, PřF UK
Nutné přihlášení na semotanova@hiu.cas.cz nejpozději do 10. 1. 2012. Bližší informace (např. o programu) na stránkách Přírodovědecké fakulty.
Pořádá: Výzkumné centrum historické geografie (Historický ústav AV ČR, Praha a katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK)

Třetí ročník mezioborového onkologického kolokvia – Prague ONCO 2012

Kdy: 26.-27. 1.
Kde: Clarion Congress Hotel Prague
PragueONCO 2012 pořádá 1. LF UK ve spolupráci se2. a 3. LF UK. Záštitu nad kolokviem převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropská onkologická společnost – ESMO. Také v roce 2012 nabídne kolokvium přednášky nejen z oboru onkologie, se kterými vystoupí uznávaní odborníci z České republiky i ze zahraničí.
Hodnocení


Související články


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/21126/ukacko_cz/www/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 174
  • zatím žádné

Sdílej článek


Napište komentář

Pište prosím slušně a k tématu článku! Odesláním komentáře souhlasíte s těmito pravidly diskuse, nevhodné příspěvky budou odstraněny. Pokud se Váš komentář neobjeví hned, neodesílejte jej znovu, z důvodu cachování se může Váš komentář objevit až s menší prodlevou po odeslání.