Etický kodex univerzitě spíš uškodí, myslí si člen senátu UK

20. 5. 2013 Autor: Rubrika: Názory žádné komentáře

V těchto dnech finišují přípravy Etického kodexu UK. Někteří členové akademického senátu univerzity se však domnívají, že jde o zbytečnou iniciativu, která může odvést pozornost od skutečných problémů.

Na jednáních se precizují jednotlivé formulace a diskutuje se o jejich znění. Je však etický kodex vůbec nutný? A ještě lépe, je přijetí takového dokumentu vůbec krokem správným směrem? Domnívám se, že nikoliv.

Etický kodex je módou. Etický kodex se rozšířil v anglosaském světě obchodních korporací jako reakce na upadající morální sebeomezení managementu a jednotlivé kodexy byly vedeny snahou „spoutat“ téměř nekontrolovatelný management velkých korporací. V tomto ohledu projekt selhal. Co je však horší, nastavil spirálu.

Dokumenty, které měly petrifikovat a zachránit prvky upadající morálky přispěly pouze k jejímu dalšímu úpadku tím, že morální diskurs převedly do „právního“ a spor o „správné a špatné“ nahradily sporem o „souladné a nesouladné s kodexem“. Výsledný stav je takový, že nikdo se pochopitelně nechová lépe než před 40 lety, ale všichni mají propracované etické kodexy a bijí se v prsa, jaký udělali pokrok

Nejsme na tom, na půdě Univerzity Karlovy, snad ještě tak zle, abychom museli dělat zákon z věcí samozřejmých, abychom dialog nahradili autoritou, abychom „skákali z okna“ jen proto, že tak činí mnozí jiní.

Pravidla morálky jsou věcí neustálé diskuse a sporu. Pokud místo trpělivého dialogu přijmeme kus papíru, který věci „správné“ ex autoritate stanoví, morálního diskursu se tím vzdáváme. Debata se napříště povede nikoli ve formě úvahy nad správností lidského jednání, nýbrž nad jeho případným rozporem s ustanovením kodexu.

Naše společnost má již tak dost zbytečných a hloupých zákonů a zákazů, než abychom zbůhdarma přidávali další – to není postup, který bych pokládal za souladný s humanistickými a demokratickými tradicemi Univerzity, jež jsme zavázáni ctít.

Statut naší Univerzity říká následující:

– vědomi si významu této univerzity pro rozvoj lidského poznání, vzdělanosti a kultury a jejího poslání sloužit pravdě a rozvíjet ideály lidství,

– usilujíce o prohloubení idejí univerzity jakožto společenství, ve kterém jsou vzájemné vztahy členů určovány autoritou duchovní, nikoli mocí, ve kterém jsou zachovávány principy akademických svobod jako nutný základ existence akademické obce a její činnosti vědecké i učitelské,

– majíce na zřeteli prohloubení samosprávného a autonomního charakteru univerzity, jakož i její nezávislosti na mocenských či politických strukturách,

– naplněni snahou umožnit přístup ke vzdělání všem, kdož po něm touží,

– hlásíce se k myšlence celosvětové spolupráce univerzit nejen jako základu mezinárodního vědeckého výzkumu, ale především jako předpokladu výchovy nových generací k porozumění a toleranci,

– naplňujíce odkaz těch, kdož za tyto ideály obětovali svou svobodu či životy

Toto je náš kodex, který stanoví ideový a morální základ Univerzity a vede nás k úvahám a diskusi, jak jej naplnit. Nepotřebujeme desítky ustanovení podobných navrhované větě, že člen akademické obce „vyvozuje přiměřené důsledky z případného neetického jednání kolegů“. Život je mnohem pestřejší než mysl autorů jakéhokoliv kodexu, takže se stejně „železným“ zdůvodněním budeme jistě časem přijímat rozšíření, rozšíření rozšíření, a tak dále až do skonání světa – a nikdo už nebude přemýšlet nad tím, co jsou ony „ideály lidství“, které máme rozvíjet.

Na závěr bych shrnul předcházející odstavce jednou jedinou větou, parafrází Karla Havlíčka Borovského:

Řeknu vám, až budu smít: neníť Bůh a kodex nemá být.

Miroslav Makajev
Autor je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, předsedou studijní komise Akademického senátu UK a členem Akademického senátu Právnické fakulty


Text vyjadřuje názor autoraKlíčová slova


Hodnocení


Související články


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/21126/ukacko_cz/www/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 174
  • zatím žádné

Sdílej článek


Komentování tohoto článku momentálně není z technických důvodů možné.