Ernst & Young – Uplatnění absolventů

Poradenské firmy jsou známy vysokými nároky na své zaměstnance, ale i promyšleným a důkladným přístupem k jejich vzdělávání a profesnímu rozvoji. Jak se může uplatnit čerstvý absolvent v takové nadnárodní firmě? Na otázky odpovídá Iva Guthová, HR Manager zodpovědný za nábory absolventů.

Poradenské firmy jsou známy masivními nábory absolventů, které si pak, obrazně řečeno, vychovají. Platí to i pro vaši společnost?
I my se při náboru nových zaměstnanců zaměřujeme především na čerstvé absolventy, kteří tak tvoří 85 % všech nových zaměstnanců ročně. Naše firma se stále rozrůstá a s tím vzrůstá i potřeba nových kolegů. Například jen letos bychom chtěli přijmout přes 100 absolventů na asistentské pozice.

Na jaké obory se při náboru soustřeďujete?
Obecně řečeno, nepreferujeme žádný konkrétní obor a dáme příležitost každému, kdo by chtěl práci u nás vyzkoušet a projde výběrovým řízením. Ve skutečnosti logicky nejvíce přitahujeme absolventy ekonomických oborů, kteří u nás také převažují. V našich řadách však rádi vidíme i absolventy dalších, například technických nebo humanitních oborů, kteří do týmů přinášejí jiný pohled na stejnou problematiku, a to týmy obohacuje.

Jaké jsou kvalifikační předpoklady pro to, aby mohli zaměstnanci práci u vás zastávat?
Základem je vysokoškolské vzdělání a znalost anglického jazyka. Pak přicházejí na řadu osobnostní předpoklady jako je ochota učit se a rozvíjet, mít jasné cíle a ambice. Musím říci, že v tomto ohledu se kvalita absolventů zvyšuje. Mám mnohaleté zkušenosti s náborem a v porovnání s minulými lety, se dnes absolventi umějí prezentovat a mají co nabídnout.

Co byste tedy poradila absolventovi, aby si ho firma všimla v záplavě jiných uchazečů?
Doporučuji něčím se odlišit – nějaká specifická znalost či dovednost, kurz nebo certifikát je také dobrou vizitkou uchazeče. V dnešní době jsou vynikající možnosti jak získat například zkušenost v zahraničí. Rozsah nabízených programů nebo grantů je velký a kdo má zájem může vycestovat na zahraniční stáž nebo studium. Ať je to studium nebo manuální práce – oboje studenta nesmírně obohatí a pomůže mu zlepšit si nejen jazykové znalosti, ale i získat samostatnost a vypovídá to také o jeho schopnosti uplatnit se v cizím prostředí.

Také bych doporučila začít se seznamovat již od prvního nebo druhého ročníku s nejrůznějšími společnostmi, i když nehledá brigádu nebo práci na plný úvazek. Získá tak přehled a může se lépe orientovat mezi nabídkami, které firmy poskytují. V neposlední řadě mu to pomůže ujasnit si co by chtěl dělat. Úplně nejlepší je vyzkoušet si práci přímo ve firmě formou brigády nebo stáže.