Hudeček: Nezájem studentů ohrožuje akademickou samosprávu

6. 12. 2008 Autor: Rubrika: Názory 14 komentáře/ů

Narůstá počet studentů se zájmem jen o kredity a studentský život. Tato indiferentní hmota nakonec umožní svým nezájmem o „věci veřejné“ prosazení základních tezí tzv. Bílé knihy a tím faktické omezení akademické samosprávy, strachuje se místopředseda Akademického senátu FHS Ondřej Hudeček.

Volby jsou tedy za námi. Byly poznamenány mizivou volební účastí, která svědčí o jediném, o nezájmu voličů o instituci jako takovou. Nic jim neříká, nic od ní ale také nepotřebují, není jim k ničemu. Obejdou se bez ní. Kdyby někdo přišel a nabídl se, že se o „to“ postará, nebudou protestovat. Stejně je jen pro kašpary, kteří se s její pomocí – a jejím prostřednictvím – exhibují. Tak ji již konečně zrušme!

Onou institucí, kterou zde máme na mysli, není Senát, horní komora Parlamentu České republiky, nýbrž senát, samosprávný orgán Fakulty humanitních studií, tedy senát akademický. Ve dnech 29. 11. až 3. 12. probíhaly na Fakultě humanitních studií UK volby do tamějšího akademického senátu. Z celkového počtu 2211 oprávněných voličů z řad studentů se voleb aktivně zúčastnilo 249 a volební účast byla tedy rovna přibližně 11,3 %, o nových čtyřech senátorech z řad pedagogických pracovníků oproti tomu rozhodovalo 62 z celkového počtu 104 oprávněných voličů, což odpovídá 59,6 % účasti. Zatímco procento hlasujících pedagogů je rovno zhruba průměrné účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny, studentů neodvolilo procentuálně ani tolik, co lidí ve druhém kole voleb do Senátu.

Univerzita není průmyslový podnik

Fakulta humanitních studií však není žádnou výjimkou, například na Filozofické fakultě UK byla účast studentů při posledních volbách ještě daleko nižší (8,35 %), a protože se Akademický senát Fakulty humanitních studií s takovou (ne)účastí nechtěl smířit, strávili senátoři na svém zasedání 4. 12. dlouhé chvíle společnými úvahami nad příčinami a hrozícími důsledky takového nezájmu studentů o vlastní samosprávu. Ze všech hrdel znělo téměř jednohlasně, že demonstrativní nechuť studentů k volbám poskytuje vítané argumenty ministerským reformátorům, kteří se již delší dobu snaží omezit po roce 1990 získané svobody v oblasti fakultních a univerzitních samospráv.

Studenti zůstávají na fakultě zpravidla jen velmi krátce a účinnost většiny jimi schvalovaných norem je daleko delší a přesahuje jejich krátkodobé a partikulární zájmy. Zastánci zachování současného stavu samosprávy argumentují oproti tomu zásadní výlučností univerzitního prostředí, které nelze spravovat podobně jako průmyslové podniky či ministerstva. Univerzity jsou nositelkami určitého étosu, který jim velí udržovat si odstup od dobových, leckdy příliš efemérních pragmat, která, jak se mnozí obávají, budou patrně prosazovat ministrem jmenované správní rady.

Nezájem studentů nahrává prosazení Bílé knihy

A tak si slovutní zástupci akademického senátu v jednom čtvrtečním podvečeru lámali hlavy, co dál. Jak zvýšit zájem studentů o dění na fakultě? Jak jim „vysvětlit“, že i svou nečinností přebírají odpovědnost? Výsledkem celé debaty bylo její odložení na příští zasedání, ale skutečným výsledkem snad bylo prozření u některých pedagogů, že za ta léta od roku 1990 okolo nich značně nabobtnala masa studentů, jejichž zájmem jsou jen kredity a radostný život studentský.

Tito studenti nevědí, co se kolem nich děje, a školou projdou naprosto nepoznamenáni. Možná, že mnozí pedagogové již tuší, že tato indiferentní hmota nakonec umožní svým nezájmem o „věci veřejné“ prosazení základních tezí tzv. Bílé knihy a tím faktické omezení akademické samosprávy.

Přinejmenším budou jen obtížně argumentovat proti oprávněným námitkám ministerských úředníků, že studenti vlastně o samosprávné orgány nestojí.

Nezbývá než doufat v nějaké, pro naše prostředí typické, polovičaté řešení, při jehož aplikaci se vlk (ministerstvo) nažere a koza (akademická samospráva) zůstane celá. Ovšem lenost a nezájem naprosté většiny současných studentů nám to zrovna neulehčuje.

Ondřej Hudeček
místopředseda AS FHS UK

ondrej.hudecek[zavináč]centrum.cz

(mezititulky redakční)Napište komentář

Pište prosím slušně a k tématu článku! Odesláním komentáře souhlasíte s těmito pravidly diskuse, nevhodné příspěvky budou odstraněny. Pokud se Váš komentář neobjeví hned, neodesílejte jej znovu, z důvodu cachování se může Váš komentář objevit až s menší prodlevou po odeslání.