Infoservis

Zprávy Infoservisu portálu UKáčko.cz nejsou spamem, neboť nejde o obchodní sdělení (pro podrobnosti viz zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. a směrnice Evropského společenství č. 2000/31/ES). Pokud si nepřejete dostávat informačních zprávy portálu UKáčko.cz, stačí odeslat slovo „ne“ zpět na náš e-mail, obratem Vás vyřadíme z databáze.