Iniciativa pro vzdělávání a vědu – slibné uskupení s nejistou budoucností

3. 9. 2010 Autor: Rubrika: Názory žádné komentáře

V polovině srpna vydala své prohlášení nová Iniciativa pro vzdělávání a vědu. Jedná se o další z řady iniciativ, které reagují na neutěšený stav vědy a vysokého školství v Česku a na různé, více či méně neúspěšné pokusy o reformu. Má však svá specifika.

Plné znění prohlášení:

Dokument: Prohlášení Iniciativy pro vzdělávání a vědu

První rozdíl proti takovým iniciativám, jako například Vzdělání není zboží či fórum Věda žije!, spočívá v jejích původcích. S Iniciativou pro vzdělávání a vědu nepřišli studenti či badatelé, ale skupina šestadvaceti zkušených vědců a vysokoškolských pedagogů, vesměs ověnčených mnoha tituly. Jejich společenský kredit by mohl iniciativě výrazně dodat na vážnosti.

Astrofyzik Jiří Grygar je jedním ze zakladatelů Iniciativy pro vzdělávání a vědu.

Foto: Matěj Baťha

Základní cíl iniciativy shrnul astrofyzik Jiří Grygar a jeden z jejích mluvčích v nedávném rozhovoru pro Český rozhlas. „Je potřeba připravit pozitivní návrh na reformu jak vzdělávání – počínaje středními školami přes vysoké školy – tak způsobu, jakým bude u nás podporován základní výzkum ve vědě,“ uvedl Grygar. Publikované prohlášení, ač vesměs velmi zdrženlivé, nepřímo kritizuje dosavadní pokusy o reformu, které zatím nepřežily jediné volební období.

Za zásadní problém dneška považují signatáři prohlášení odliv mozků za lepšími platovými podmínkami a zázemím do zahraničí. Zároveň varují před „inflací“ vysokoškolského vzdělávání, kdy kvantita studentů převáží nad kvalitou jejich výuky. Řešením má být rozlišování univerzit na „učící“ a „výzkumné“, s rozdílným způsobem financování. Podobně jako například nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz, volají čeští vědci po kvalitním systému hodnocení vědeckých výstupů, vycházejícím z mezinárodní zkušenosti, bez ambicí srovnávat nesrovnatelné. Prohlášení obsahuje i zmínku o nejspíš nevyhnutelném zavedení školného.

Hlavní nedostatky: nejasné cíle, jednostranně profilovaní signatáři

Toto dozajista dobře míněné prohlášení však trpí několika neduhy. Jednak je velice obecné a chvílemi až nicneříkající. Ze samotného textu vyplývá především ochota podepsaných osobností se osobně podílet na vytvoření dlouhodobé vize, „na které se shodnou rozhodující politické strany“. Z prohlášení samého přitom není ani příliš zřejmé, na čem konkrétně se shodují signatáři mezi sebou. Jako další nedostatek se může ukázat významná převaha přírodních vědců mezi signatáři (počítáme-li i lékaře, pak 20 z 26!), která by mohla vyústit ve značně jednostranné výstupy.

Se zmíněnými připomínkami souvisí i nejvýznamnější deficit prohlášení; zdá se totiž, že se signatáři jaksi nemohli rozhodnout, jestli je jejich cílem výchova špičkových vědců a badatelů a vytvoření podmínek pro ně či zda se chtějí pustit rovnou do komplexní a nadoborově pojaté středoškolské a vysokoškolské reformy. Výstup je tedy značně nejasný – o vzdělávání obecně se v něm sice hovoří, ale jakmile se autoři prohlášení vztahují k něčemu konkrétnímu, jedná se o vědu, vědce nebo vědecká pracoviště.

Jiří Grygar se v již zmiňovaném rozhovoru vyjádřil, že jedním ze zásadních momentů je významná podpora těch středoškolských učitelů, kteří mají vynikající výsledky při přípravě studentů pro různé typy olympiád nebo jiných soutěží. Opomenul však, že v humanitních oborech nejsou výstupy kvalitní pedagogické práce obvykle exaktně měřitelné. Otázka, jak by tedy měli být ohodnoceni ti vyučující, kteří motivují své studenty zapojit se do různých projektů, které však neprobíhají formou soutěže, je jistě namístě.

Iniciativa pro vzdělávání a vědu v tuto chvíli působí spíše jako názorová platforma určité skupiny českých vzdělanců. Pokud je jejím cílem komplexní návrh reformy vzdělávání a vědy, a pokud mají její výstupy skutečně získat podporu napříč širokou veřejností i politickými stranami, bude nejspíše nezbytné, aby se do její práce zapojili i středoškolští pedagogové, vysokoškolští pedagogové z širší škály oborů a představitelé dalších zájmových skupin. Jinak může potenciál, který iniciativa nabízí, přijít vniveč.Napište komentář

Pište prosím slušně a k tématu článku! Odesláním komentáře souhlasíte s těmito pravidly diskuse, nevhodné příspěvky budou odstraněny. Pokud se Váš komentář neobjeví hned, neodesílejte jej znovu, z důvodu cachování se může Váš komentář objevit až s menší prodlevou po odeslání.