„Kafkův zámek existuje. Je to Karolinum“

10. 5. 2009 Autor: Rubrika: Názory 1 komentář

Paragrafy, lejstra a nejasnosti. Přesně jako v Kafkově románu si ve styku s úředníky Univerzity Karlovy připadá doktorand z FF Lukáš Borovička.

paragrafy_uk

Jak může prorektor-meteorolog rozhodovat o úspěších studentů humanitních oborů, ptá se Lukáš Borovička

Koláž: Martin Kolář (UK media)

Možná jste opravdu pyšní na to, že studujete na staroslavné Univerzitě Karlově založené Otcem vlasti. Bohužel od doby Karlovy mezinárodní prestiž univerzity spíše upadala. A v dnešní době je to zanedbaná instituce, které se nedostává finančních prostředků na vytvoření alespoň důstojných podmínek pro vědu a výuku. A která ještě zhoršuje situaci svým studentům a zaměstnancům přebujelou byrokracií.

Na Starém Městě kdysi bydlel Franz Kafka. Psal mimo jiné o jakémsi zámku v mlze, ze kterého občas přicházejí nepochopitelné příkazy v nesrozumitelném jazyce. Co to má co dělat s dnešní UK? Možná si vzpomenete právě na tohle podobenství, až se budete snažit vyřídit nějakou žádost.

Nikam nejezděte, raději studujte doma, ať se vejdete do našich tabulek

Případ první: stáž na zahraniční univerzitě. Kdekdo vám řekne, že studium v zahraničí je dnes nutností. Jednak je potřeba rozšířit si obzory, protože zpoždění české vědy za vyspělým Západem se v některých oborech měří na desetiletí. Pro někoho je také velkým lákadlem zakusit studentský život jinde než v našem rozlehlém maloměstě.

Po návratu asi zažijete kulturní šok a budete se na UK dívat trochu jinak. Všimnete si věcí, které tu chybí, někdy dost znatelně. A zarazí vás strategie činovníků, kteří se takové zaostávání snaží zamluvit verbálním přemalováním na růžovo.

Ze zpětného pohledu vám ale asi budou nejvíce vadit protivné byrokratické procedury před odjezdem a po něm. Na začátku vás čeká obligátní putování po úřadovnách, které eufemisticky řečeno nemají příliš vyřešenu vzájemnou komunikaci a rozdělení kompetencí. Na konci se zase dozvíte, že britský univerzitní systém není srovnatelný s tím českým (mají tam méně povinných kurzů, je to tedy zřejmě „lehčí“) a na vaší domovské katedře vás chtě nechtě odbydou s několika zápočty z volitelných seminářů.

Moc toho nestudujte, nebo budete po zásluze potrestáni

Případ druhý: „delší studium“. Ano, možná jsem právě pojmenoval vaši noční můru, která má podobu doporučeného dopisu s červeným pruhem, po jehož přečtení vám nezbývá nic jiného než jít se utopit do řeky jako protagonista Kafkovy povídky „Ortel“.

Asi vás ani nenapadlo, že byste si měli přerušit studium, pokud vyjíždíte na stáž do zahraničí. Anebo že byste se měli hlásit na další obor až po dokončení prvního.

Může se vám totiž stát, že budete mít po dvou úspěšných státnicích a obhajobách, po vydařené stáži na prestižní univerzitě, a přesto vám přijde ortel, který vás pasuje do role flákače. Dovolil jste si totiž studovat třetí obor, sice pátým rokem (a „delší studium“ začíná u pětiletých magisterských programů až rokem sedmým), navíc jeden rok jste studoval v zahraničí obor docela jiný, ale to nevadí, takovou situaci náš Statut nezná, protože jste byl onálepkován – a hotovo.

Přijde vám dopis psaný novodobým ptydepe, na který se pokusíte odpovědět žádostí o přezkum založenou na věcných připomínkách a doloženou potvrzeními osob, které skutečně vědí, o čem je v daném konkrétním případě řeč.

A teď pozor: nesmíte se příliš divit, když vám za nějaký ten měsíc přijde rozhodnutí, ve kterém stojí, že vaše žádost kvůli opožděnému podání být projednána nemohla. Zasakrujete si, vždyť jste si dávali velký pozor na to, abyste dokumenty odeslali včas. Inu, zámek je skryt v mlhách, cesta trnitá a listonošce občas nějaká ta lejstra vypadnou…

Asi si s vámi chtějí zahrát jakousi hru, jejíž pravidla nejsou nikde k dohledání. Zaangažujete tedy do celé záležitosti samotného děkana a ledy se možná pohnou. Ale ještě nemáte úplně vyhráno: o vašem osudu rozhodne Příloha č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze. Je to dokument věru zajímavý, posuďte sami. Nejvýznamnější je článek čtvrtý, odstavec čtvrtý:

Prominout poplatek lze pouze z mimořádných důvodů hodných zvláštního zřetele.

Co je „hodné zvláštního zřetele“, to určí všemocný prorektor pro studijní záležitosti prof. Jan Bednář. K dispozici má dokonce jakousi „poradní komisi“. Bylo by vskutku zajímavé nahlédnout do alchymie rozhodování na zámku, ba lákalo by vás hájit svá práva přímo tváří v tvář mocenským strukturám, ale musíte se smířit s tím, že přístup do útrob zámku není běžným smrtelníkům dovolen. Omezím se jen na drobnou poznámku: pan Bednář je meteorologem, jak tedy může rozhodovat například o tom, co lze považovat za „vynikající vědecký výsledek“ ve zcela odlišném oboru? Když ještě pomyslíme na animozitu mezi přírodními a humanitními vědami …

Jak z toho ven?

Zprůhlednit rozhodovací proces. Přepracovat Statut na základě připomínek ke konkrétním sporným bodům. Uvědomit si, že Čechy nejsou pupkem světa a že věhlasnější univerzity pracují s jinými studijními programy, které jsou založeny na menším počtu kurzů s intenzivnější přípravou. Proto nelze mechanicky přepočítávat. Řešením by snad bylo vypracování kreditního ohodnocení pro každý z kurzů vyučovaných na UK s ohledem na objem nutné domácí přípravy, povinností k atestaci atd. Tato čísla by měla být k dispozici v sylabu každého kurzu, jak je to opět běžné v zahraničí.

Proděkanka Filozofické fakulty dr. Gillernová mi na podzim sdělila, že plánuje se svým týmem vytvořit jakéhosi průvodce po jednotlivých křižovatkách studia, který by studentovi ukázal jeho možnosti v různých fázích vysokoškolského studia. Takový průvodce by měl být srozumitelný i posluchači prvního ročníku. Vůbec nejlepší by asi bylo, kdyby měli studenti k dispozici právního poradce, který by je provedl džunglí současného systému. Jinak zatím nelze dělat nic, jenom se hořce zasmát se vzpomínkou na Franze Kafku …

lukas-borovicka-malyLukáš Borovička
Autor je absolventem bohemistiky na FF UK. Působí jako zástupce šéfredaktora studentského časopisu FFakt.Klíčová slova


Hodnocení


Související články


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/21126/ukacko_cz/www/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 174
  • zatím žádné

Sdílej článek


Napište komentář

Pište prosím slušně a k tématu článku! Odesláním komentáře souhlasíte s těmito pravidly diskuse, nevhodné příspěvky budou odstraněny. Pokud se Váš komentář neobjeví hned, neodesílejte jej znovu, z důvodu cachování se může Váš komentář objevit až s menší prodlevou po odeslání.