Krize na VŠE může skončit odvoláním děkana, na jiných vysokých školách se tak již stalo

13. 5. 2013 Autor: Rubrika: Univerzita žádné komentáře

Uplynul rok od chvíle, kdy se rozběhl řetězec událostí, který vedl až k současné krizi na Národohospodářské fakultě VŠE. Situace nyní dosáhla svého vrcholu, kdy se do celé záležitosti může vložit rektor a navrhnout odvolání děkana Ševčíka.

NF VŠESituace na fakultě je již poměrně nepřehledná, a to zvlášť pro někoho, kdo na VŠE přímo nepůsobí. Celou kauzu pečlivě sleduje web, který zaznamenal chronologii a posbíral všechny dokumenty k celé věci.

Na fakultě jsou ohroženy akademické svobody

Vše začalo odvoláním vedoucího Katedry institucionální ekonomie Davida Lipky, které podle jeho zastánců nebylo dostatečně zdůvodněno děkanem NF Miroslavem Ševčíkem. Následně si oba tábory vyměnily několik dopisů, ve kterých vysvětlovaly své postoje.

Členové katedry stojící za dr. Lipkou si zejména stěžovali na porušování akademických svobod (ty byly porušovány například tím, že došlo ke stržení vyjádření vyučujících a nepovolením jejich zveřejňování na webových stránkách).

Mediálně známější je počin několika studentek, které vyvěsily po fakultě plakáty, ve kterých vyjadřovaly nesouhlas s chováním děkana Ševčíka a vyzývaly k otevřené diskusi. Upozorňovaly na jeho netransparentní personální politiku a ohrožení svobody. Následně byly podle jejich slov konfrontovány s neslušným a agresivním chováním pracovníka ochranky.

„Řada vyučujících ohlásila svůj odchod jako vyjádření nesouhlasu se silovým a netransparentním vedením fakulty ze strany děkana,“ popisuje situaci na fakultě její doktorand Marek Vranka. Jako neetickou tuto schůzku po prošetření vyhodnotil i proděkan pro studium, doc. Šťastný, který na výraz nesouhlasu s podobným chováním následně rezignoval.

„Jsme velmi znepokojené a upřímně šokované, jakou reakci na akademické půdě i mimo ni může vyvolat klidný protest ve formě vyvěšení dvou transparentů,“ píšou studentky ve své stížnosti adresované mimo jiné děkanovi Ševčíkovi.

Studentky pak byly pozvány na schůzku k děkanovi. Nebylo jim však povoleno jít společně, ani si vzít svědka. Naopak se u děkana dočkaly nátlaku ze strany přizvaných vyučujících, zastrašování a výhružek, že nenajdou práci.

„Situace trvá již velmi dlouho a stačila jsem poznat, že zdánlivé přehmaty v jednání doc. Ševčíka bohužel nejsou jednotlivostmi, ale systémovým manažerským a lidským selháváním,“ říká k tomu jedna ze studentek Hana Smrčková.

Fakultní senát nechce nic vidět

Mezi oběma tábory došlo k výměně názorů skrz další dopisy a vyjádření. Jak se ale k celé věci postavila akademická obec reprezentovaná akademickým senátem? Senát se měl zabývat celou řadou různých podnětů žádajících projednání kroků děkana Ševčíka ve věci porušování akademických svobod. Nešťastné však bylo rozhodnutí předsedy senátu Jána Pavlíka nepovolit k celé věci diskusi.

Malý senát se tak fakticky postavil na stranu děkana, a to i přesto, že primární funkcí malého senátu je být kontrolním mechanismem děkana. Velký senát VŠE projednal situaci na NF a zejména chování děkana při schůzce se studentkami a ustanovil komisi s úkolem situaci nezávisle prošetřit. Výsledkem jejího šetření bylo konstatování, že jednání děkana bylo nevhodné a politováníhodné, ale zároveň uznala autonomii fakulty.

Řešení má v rukách rektor

Nakonec se do celé kauzy vložil rektor VŠE Richard Hindls, který se rozhodl pozvat zvlášť děkana a studentky na jednání. Rektor může navrhnout odvolání děkana na velkém senátě. Situace, kdy velký senát vysoké školy odvolá děkana některé fakulty, není neobvyklá.

V roce 2009 byl na návrh rektora odvolán děkan Filozofické fakulty ZČU Ladislav Cabada. Stejně tak ve Zlíně byl akademickým senátem na návrh rektora odvolán děkan Fakulty multimediálních komunikací Miroslav Zelinský. V obou případech tak bylo učiněno kvůli manažerskému selhání a úpadku pracovní atmosféry na fakultě.

Po celou dobu sporu se studentky nesnaží o nic jiného, než o uznání chyby ze strany děkana Ševčíka, případnou omluvu a umožnění svobodné diskuse o problémech na fakultě. Děkan dle nich ale ani po vyjádření velkého senátu nepřipouští jakoukoliv sebereflexi.

„Před několika dny jsme se navíc dozvěděli, že NF již podruhé nebyly prodlouženy akreditace, což vážně ohrožuje budoucnost fakulty a jejích studentů a tato skutečnost je jen dalším jasným signálem nekompetentnosti vedení. Jsme velmi rádi, že do situace vstoupil rektor, který má k řešení podobných případů pravomoc svěřenou zákonem o VŠ,“ uzavírá Smrčková.Komentování tohoto článku momentálně není z technických důvodů možné.