Liška píše nový VŠ zákon. Čeká nás opět přehlížení a urážky?

30. 1. 2009 Autor: Rubrika: Názory 1 komentář

V pondělí 26. ledna se uzavřela další kapitola plánovaných změn v systému vysokého školství – vláda schválila Bílou knihu terciárního vzdělávání. V pořadu ČT Události, komentáře pak proběhla diskuse ministra školství Ondřeje Lišky se stínovým ministrem školství za ČSSD Jiřím Havlem a rektorem UK Václavem Hamplem.

Ondřej Liška v ČT

Ministr školství Ondřej Liška v České televizi

Repro: ČT

Část pořadu, věnující se problematice reformy vysokého školství, měla zřejmě zprostředkovat divákům základní informace o nejdůležitějších změnách, které Topolánkova vláda plánuje. Moderátor Jakub Železný však věnoval (kromě lekce z teorie politického vkusu určené Jiřímu Havlovi) velkou část pořadu problematice školného, které je údajně tou nejviditelnější změnou na celé reformě. Tomuto postoji ve vzácné shodě oponovali oba ministři, skutečný i stínový, i rektor nejstarší české univerzity.

Ministru Liškovi tedy nezbylo, než zopakovat, že základním smyslem odloženého, kontingenčně spláceného školného není přinést univerzitám peníze, ale motivovat studující k větší odpovědnosti i vyžadování kvality. Podle ministra je ovšem potřeba vytvořit před zavedením školného systém finanční podpory studia pomocí grantů a půjček – řádově prý ve výši tisícikorun měsíčně. To je vlastně docela lákavá představa – platit budeme tehdy, až na to budeme mít, a peníze, které na studium potřebujeme, dostaneme hned.

Ohrožení nezávislosti nebo efektivní rozdělení kompetencí?

To, že zavedení takového systému (navíc spravovaného z jednoho zdroje, který je teprve třeba vytvořit) bude znamenat velké obtíže a finanční náklady, již ministr nezmínil, stejně jako výsledky studií OECD, které zpochybňují jednoznačně pozitivní účinky školného na motivaci studujících i vyučujících.

Na skutečné problémy reformy vysokého školství – zásadní změnu systému řízení, samosprávy, akreditace studijních programů a udělování vědecko-pedagogických hodností – v pořadu téměř nedošlo. Spor o to, zda Bílá kniha znamená ohrožení, či posílení akademické samosprávy, se v diskusi vyřešil stejně, jako v několika málo větších setkáních akademické obce s autory Bílé knihy. Obě strany více či méně navzájem vyslechly své argumenty – a tím to také skončilo.

To, co vnímají akademické obce univerzit jako ohrožení své nezávislosti, nazývá ministr a jeho spolupracovníci efektivním rozdělením kompetencí. Bílá kniha navíc nemá nabízet propracovaná řešení, ale stanovit pouze základní strategie reformy vysokého školství. Na otázku, jak může během půl roku vzniknout úplně nový zákon o vysokých školách, který bude propracovaný a promyšlený, ministr raději také neodpověděl.

Moderátor se měl zeptat: proč letos VŠ dostanou méně?

Diskutující se shodli i na tom, že základním problémem vysokého školství je jeho podfinancování. Z úst ministra školství přitom zazněla zajímavá interpretace – Bílá kniha hledá způsoby, jak zajistit větší objem prostředků pro vysoké školy, školné však je pouze zdrojem doplňkovým. Problém nedostatku financí je možné důsledně řešit pouze navyšování objemu veřejných prostředků. Škoda jen, že se jej moderátor Železný zapomněl zeptat, proč tedy v roce 2009 dojde k opětovnému poklesu veřejných prostředků na vysoké školy v reálných i absolutních číslech.

Závěrem pořadu jsme se dozvěděli, že diskuse o reformě vysokého školství samozřejmě dále pokračuje, jen jde do hloubky. Nebudeme se tedy již přít o strategii, ale o jejích detailech. Při debatách o strategických parametrech zněla nejčastěji argumentační mantra celého ministerského týmu takto – ale to v Bílé knize přece není! V horším případě se ti, kteří s Bílou knihou nesouhlasili, dočkali přehlížení (Studentská komora Rady vysokých škol) či dokonce urážek (Univerzita Karlova). Jsem zvědav, jaká slova uslyšíme při přípravě věcného záměru zákona a jeho paragrafovaného znění. Možná se budeme muset naučit číst mezi řádky.

Miroslav Jašurek
Autor studuje politologii na FF UK a je tajemníkem a tiskovým mluvčím Studentské komory Rady vysokých školNapište komentář

Pište prosím slušně a k tématu článku! Odesláním komentáře souhlasíte s těmito pravidly diskuse, nevhodné příspěvky budou odstraněny. Pokud se Váš komentář neobjeví hned, neodesílejte jej znovu, z důvodu cachování se může Váš komentář objevit až s menší prodlevou po odeslání.