Ministr prodloužil existenci plzeňských práv. Naštval rektory, akreditační komisi i studenty

14. 3. 2012 Autor: Rubrika: Fakulty 1 komentář

Ministerstvo školství prodloužilo Fakultě právnické Západočeské univerzity akreditaci až do roku 2016. Rozhodlo tak proti stanovisku Akreditační komise, která škole akreditaci neprodloužila. Proti rozhodnutí Dobešova úřadu ostře protestuje komise, Česká konference rektorů, studentská komora Rady vysokých škol i některé iniciativy.

Studenti ZČU si přijeli vyslechnout rozhodnutí ministerstva školství osobně

Foto: MŠMT

Shrňme si, co se vlastně stalo: Akreditační komise udělila fakultě akreditaci jen do října, pak měl studijní program zaniknout. Ministerstvo školství toto rozhodnutí komisi vrátilo k přepracování. Jednoduše: ať udělí akreditaci standardně, nebo vůbec. Komise požadavku vyhověla – neudělila akreditaci vůbec, respektive pouze do 31. července.

V této chvíli začaly ministrovy „právní veletoče“. Zaprvé prohlásil, že akreditační komise vlastně nemůže změnit názor z kladného na záporný (ačkoliv o to sám požádal), takže platí původní stanovisko: prodloužit do října. Zadruhé prohlásil, že komise může akreditaci buď udělit, nebo neudělit, ale o době trvání už nerozhoduje, takže nic nebrání prodloužení do roku 2016.

Tento postup však má jednu chybu: podle některých právníků je naprosto chybný. Zákon totiž říká, že „ministerstvo souhlas neudělí, jestliže Akreditační komise nevydala souhlasné stanovisko.“ Dobešův úřad ale oponuje, že nejde o udělení nové akreditace, ale jen prodloužení té stávající. A pro ni se má podle zákona použít příslušný paragraf „přiměřeně“. Právě neurčitý význam tohoto slova bude zřejmě předmětem dalších sporů.

Akreditační komise své rozhodnutí zdůvodnila tím, že na fakultě právnické přetrvávají závažné nedostatky ve výuce a že škola stále nemá stabilní jádro akademických pracovníků s odpovídající kvalifikací a odbornou činností.

Ministr Dobeš vysvětluje své rozhodnutí o prodloužení akreditace

Foto: MŠMT

Podle ministerstva školství jsou ale tvrzení Akreditační komise příliš obecná, neověřitelná a v rozporu s tím, co říká Západočeská univerzita. Ta také obvinila předsedkyni komise Vladimíru Dvořákovou z podjatosti.

I kdyby ale právnícu našli v zákoně nějakou skulinku, Akreditační komise má být zárukou kvality vysokého školství a ta svůj názor dala najevo zcela jasně. Ministr Dobeš dlouhodobě tvrdí, že bojuje za kvalitu vysokého školství. Je ale možné brát tuto snahu brát vážně, když se teď chlubí, že díky právní kličce obešel názor orgánu, který má být garantem kvality? Ministr dává jasně najevo, že hlavní není kvalita posuzované školy, ale politická vůle.

Ministr tvrdí, že koná v nejlepším zájmu studentů. Právě oni ale mohou doplatit nejvíce. Akreditační komise už prohlásila, že se obrátí na soud. Vzhledem k tomu, že věc bude řešit Městský soud v Praze, který je jedním z nejvytíženějších, spory se mohou táhnout léta. Pokud jednoho dne soud prohlásí, že akreditace je neplatná, studenti se ocitnou bez fakulty. Tentokrát ale doslova ze dne na den. A neplatily by tak ani tituly, které jim škola udělila.

Rozhodnutí MŠMT o prodloužení akreditace
Vyjádření Akreditační komise k rozhodnutí MŠMT

Nesouhlasí rektoři ani iniciativy

Proti postupu ministra se ihned strhla kritika napříč odbornou veřejností. Podle České konference rektorů jde o „mocenský zásah ministerstva školství do odborného a právně závazného stanoviska Akreditační komise“.

„Ministr Dobeš učinil bezprecedentní krok, který zcela jistě nesvědčí o deklarované snaze o zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání a vzbuzuje zásadní pochybnosti o respektu ministra k platnému zákonu o vysokých školách,“ uvedl předseda konference a rektor UK Václav Hampl.

Postup odsoudila i studentská komora Rady vysokých škol: „Považujeme jej za účelové využití komplikované situace studujících a vyučujících FPR ZČU pro bezprecedentní politický zásah do nezávislosti Akreditační komise, který do budoucna může vést k dalšímu zpochybňování její činnosti.“

Studentská komora dokonce tvrdí, že Dobešův postup dokazuje oprávněnost obav z dopadů navrhované reformy vysokých škol na akademické svobody a nezávislost vysokoškolského prostředí. Právě chybějící kontrola fungování veřejných vysokých škol přitom přispěla k problémům, které se na plzeňské právnické fakultě objevily.

Nesouhlas vyjádřila i iniciativa Inventura demokracie: „Domníváme se, že ministr tímto krokem porušil zákon a doufáme, že z takového jednání v širším kontextu jeho problematického působení v čele resortu školství budou vyvozeny pro jeho setrvání ve vládě důsledky. Chápeme složitou situaci studentů a podporujeme kroky, které jim zajistí možnost dokončení studia na jiných právnických fakultách. Zároveň ale není možné takto vzniklé situace řešit nekoncepčně a mimo rámec právních principů.“

Ve středu 14. března 2012 od 16 hodin se na Právnické fakultě UK uskuteční přednáška předsedkyně Vladimíry Dvořákové. Tématem přednášky je korupce a klientelismus, vzhledem k poslednímu vývoji zřejmě dojde i na téma plzeňský práv a další kauzy.Napište komentář

Pište prosím slušně a k tématu článku! Odesláním komentáře souhlasíte s těmito pravidly diskuse, nevhodné příspěvky budou odstraněny. Pokud se Váš komentář neobjeví hned, neodesílejte jej znovu, z důvodu cachování se může Váš komentář objevit až s menší prodlevou po odeslání.