Na FF se bude diskutovat o reformě vysokých škol

26. 4. 2011 Autor: Rubrika: Univerzita žádné komentáře

Filozofická fakulta připravila na čtvrtek 28. dubna veřejnou debatu k pracovnímu návrhu nového zákona o vysokých školách. Debata začne ve 14 hodin ve velké aule hlavní budovy FF UK na náměstí Jana Palacha.

Pozvání do diskuse přijal jeden z autorů reformy Jiří Nantl z ministerstva školství, bývalí ministři školství Miroslava Kopicová a Ondřej Liška a prorektor pro rozvoj UK Stanislav Štech. Debatu bude moderovat děkan fakulty Michal Stehlík.

Diskutovaný pracovní návrh se má po vypořádání připomínek stát podkladem pro nový zákon o vysokých školách, který by měl začít platit od roku 2013. Přestože jde zatím jen o pracovní návrh, vzbudil mezi akademiky velký rozruch a snesla se na něj tvrdá kritika.

Více bakalářů, školné, silnější správní rady i ministerstvo

Reformátoři chtějí například posílit roli bakalářského studia, které je dosud v Česku vnímané spíše jako pouhý předstupeň dalšímu studiu. Zavedeny mají být i malé profesní doktoráty, které vzniknou na základě současné rigorózní zkoušky. K těmto „doktorátům“ mají být připuštěni i lidé s bakalářským vzděláním, ale doplněným o relevantní praxi.

Školy by také mohly nabízet zkrácené, jen dvouleté studium, které bude orientováno více na praxi, ale jeho absolvování nebude zakončeno žádným titulem. Tito absolventi si budou moci kdykoli později doplnit titul bakaláře ročním studiem. Zjednodušit se má i kariérní postup – docentem se bude moci stát i člověk bez velkého doktorátu, pokud svou kvalifikaci doloží odpovídajícími výsledky v praxi.

Kritiku akademiků sklidil například návrh na zrušení současné akreditační komise. Nově by měla vzniknout tzv. Agentura pro zajišťování kvality vysokého školství, která už nebude posuzovat a schvalovat jednotlivé obory, ale má se více zaměřit na školu jako celek. O (ne)udělení akreditace pak bude rozhodovat ministerstvo školství.

Ministerstvo školství také bude uzavírat smlouvy s jednotlivými školami na období zhruba tří až pěti let. Škola tak bude mít oproti současnosti garantován finanční příspěvek na delší dobu. Na druhou stranu bude moci ministerstvo nechat školu „zrušit“, pokud s ní smlouvu z jakéhokoli důvodu neuzavře.

Rozšířit by se podle návrhu měl také vliv správních rad, které už dnes univerzity mají, a to na úkor akademických senátů. Ty budou moci jmenovat polovinu členů rady, potvrzovat je však bude prezident. Kritici to označují za omezování akademické samosprávy a bojí se, že by v posílených radách zasedli místo akademiků manažeři či politici.

Čtěte také:

Plné znění Pracovního návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách

Reportáž z debaty i další články o reformě VŠ přinese již brzy UKáčko.cz.Komentování tohoto článku momentálně není z technických důvodů možné.