Plzeňští právníci zřejmě dostudují pod UK, čeká je ale více učení

11. 2. 2012 Autor: Rubrika: Fakulty 16 komentáře/ů

Když před týdnem Akreditační komise neprodloužila akreditaci plzeňské Fakulty právnické Západočeské univerzity, nejvíc to zaskočilo samotné plzeňské studenty, kteří od té doby hlasitě protestují. Je ale možné, že tato zpráva ovlivní život na zbývajících třech českých fakultách – především na té pražské.

Proti odebrání akreditace ve středu protestovaly stovky studentů Fakulty právnické ZČU

Foto: Petr Eret

Mezi studenty pražských práv se o hrozbě zrušení plzeňské fakulty mluvilo už delší dobu. V minulých měsících se proto na toto téma konalo několik neformálních schůzek mezi studenty a vedením fakulty. Pokud by totiž studenti z Plzně masově přestoupili do Prahy, fakultu by čekal kolaps. Teoreticky sice nikdo nemůže nařídit fakultě, aby přijala tisíc studentů – ale přeci jen, „co kdyby“.

Přesto nikdo nečekal, že situace dojde tak daleko: „Pokud to bude jen trochu možné, akreditaci pouze pozastavíme – fakulta nebude nabírat nové studenty, ale ti současní dostudují,“ ujišťovala ještě na podzim Akreditační komise. Jenže jak se ukázalo, obavy se naplnily. A vzhledem k tomu, že Praha má k Plzni geograficky nejblíže, budoucnost 1600 plzeňských právníků je teď především v rukou Univerzity Karlovy.

K nám už se nevejdete, vzkazuje Praha

Ve čtvrtek se sešel Akademický senát Právnické fakulty UK, aby situaci projednal. Na jednání byli pozváni i tři zástupci akademického senátu z Plzně. Hned na začátku se ale ukázalo, že jednání bude stručné: už teď pražská práva navštěvuje přes 4000 studentů a budova je dlouhodobě přeplněná. Přemístit studenty z Plzně do Prahy tedy nejde.

Nepomohlo by ani zprovoznění druhé budovy. Právnická fakulta má k dispozici bývalý objekt menzy na Větrníku, kam by teoreticky bylo možné umístit část studentů. Rozhodně však ne všech 1600 a rozhodně ne už letos. Stejně tak nepřipadá v úvahu založit „2. právnickou fakultu UK“, podobně jako u pěti lékařských. Takový proces by byl nesmírně zdlouhavý, nákladný a komplikovaný.

Zbyla tedy jediná možnost: studenti zůstanou v Plzni, kde si pražská fakulta zřídí detašované pracoviště, jakousi pobočku. Výuku bude zajišťovat částečně pražský učitelský sbor, který bude současně garantem kvality. „Samozřejmě nepřipadá v úvahu, aby škola, která přišla o akreditaci, fungovala dál bez personálních změn, jen pod naší značkou,“ řekl děkan pražských práv Aleš Gerloch.

Pro Plzeňany to znamená značné komplikace – školy mají značně odlišný studijní plán, liší se některé předměty, klauzurní práce i státní zkoušky. Studenti z Plzně nemají jinou možnost než rozdíl „dohnat“. Blíží se tak paradoxní situace, kdy problém s tzv. rychlostudenty bude možná řešen tak, že se některým studentům umožní „rychlostudium“ části pražských práv. Nicméně pod pečlivým dohledem, podle pravidel a s vyššími nároky na kvalitu. Detaily je nutno dořešit, je ale jasné, že přechod bude pro většinu studentů velmi komplikovaný, možná je bude čekat řada zkoušek navíc. To se týká především studentů starších, kteří budou muset dohnat rozdíly i za několik ročníků.

Zadarmo to nebude

Sporná zůstává otázka finanční. Akademický senát dal jasně najevo, že dokud nebude na stole jasný plán financování, nebude ani plzeňská pobočka. Bude třeba najmout nové učitele, navýšit úvazky stávajícím, proplácet cesty do Plzně…

Západočeská univerzita prostředky nemá, finance by muselo dodat ministerstvo školství. Ať už budou detaily jakékoliv, celé akci musí předcházet uzavření smlouvy mezi univerzitami a o zřízení plzeňské pobočky bude muset rozhodnout na návrh děkana akademický senát.

Plzeňská práva se možná stanou pobočkou Právnické fakulty UK

Foto: UKáčko.cz

Předseda senátu Josef Staša si nicméně neodpustil malé rýpnutí. Podle vysokoškolského zákona, pokud obor ztratí akreditaci, je univerzita povinna zajistit dostudování na škole podobného typu. „To je zřejmě nulitní ustanovení, protože je nemožné. Jak to ta univerzita má asi udělat? Nicméně, jak věděli už staří Římané: Blbý zákon, ale zákon.“

Možná ale bude všechno jinak. „Mám takový pocit, že se tady už porcuje medvěd, který ještě běhá po lese,“ řekl profesor Milan Damohorský. Ještě neproběhlo správní řízení, po něm může následovat i soudní přezkum. A do té doby se může ještě hodně změnit. Ministerstvo může vrátit celou věc akreditační komisi k přehodnocení a ta může dojít k odlišnému závěru.

V Plzni se totiž hodně změnilo a některé závěry lze zpochybnit. „Třeba, že se na fakultě nedělala věda. Co třeba profesor Eliáš? Podle mnohých největší český právní vědec. Nový občanský zákoník asi nedělal ve svém volném čase,“ pochyboval jeden z pražských profesorů.

Že fakulta nezískala v uplynulých letech žádné granty je sice nepříjemné, ale po známých aférách i celkem pochopitelné. Ani skutečnost, že na fakultě učí tzv. létající profesoři, není prý sama o sobě důvodem ke zrušení. V Česku není tolik profesorů, aby každá fakulta mohla mít své. Zvláště tak mladá fakulta, jako ta plzeňská. „V médiích se pořád píše, že už máme jen tři fakulty atd. Ale zatím není nic jisté.“

„Navíc, proč až teď? Pokud chtěla komise odebrat akreditaci, měla to udělat už v roce 2009, když všechno vyšlo najevo. Proč skoro po třech letech?“ diví se studenti.

Kvůli rychlostudentům trpí i ti poctiví

Největší ale obavy mají v těchto dnech sami plzeňští studenti, kteří nevědí, co je na podzim čeká. „Někteří studenti se bojí, aby nemuseli po čtyřech letech na fakultě zase jít do prvního ročníku. Nebo aby vůbec měli kam jít,“ řekla zástupkyně plzeňských studentů, která přijela na jednání do Prahy. „Jsme rádi, že nám chcete vyjít vstříc, že se tím vůbec zabýváte,“ řekla pro UKáčko.cz.

Studenti plzeňských práv se zlobí a nešetří ani podivnými přirovnáními

Foto: Petr Eret

Dodává, že naprostá většina jejích kolegů studuje v Plzni poctivě. A ti teď mohou přijít o fakultu kvůli několika málo pochybným studentům.

V posledních dnech proto začaly na studijní oddělení v Praze přicházet desítky žádostí o přestup. Těmto studentům však děkan vzkazuje – vyčkejte. Univerzita po poradě s ministerstvem rozhodla, že nebude povolovat individuální přestupy z důvodu zrušení plzeňské akreditace, alespoň ne do té doby, než bude rozhodnuto o komplexním, institucionálním řešení. Samozřejmě je stále možný přestup z jiných, například osobních důvodů.

Na konečné rozhodnutí je ještě brzy, senát se však přiklonil k popsané variantě a požádal komisi pro koncepci studia a ekonomickou komisi, aby celou věc zhodnotily a připravily předběžné podklady pro vytvoření pobočky. Zatím však není jasné, co bude ve vzdálenější budoucnosti – zajistí plzeňská pobočka jen dostudování stávajících studentů? Nebo bude i nabírat nové? To se ještě musí dojednat. Jak ale připomněl Josef Staša, v historii našeho školství se něco takového děje poprvé.

Souhlasíte s tím, aby studenti plzeňských práv dostudovali pod hlavičkou UK?

výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...


Napište komentář

Pište prosím slušně a k tématu článku! Odesláním komentáře souhlasíte s těmito pravidly diskuse, nevhodné příspěvky budou odstraněny. Pokud se Váš komentář neobjeví hned, neodesílejte jej znovu, z důvodu cachování se může Váš komentář objevit až s menší prodlevou po odeslání.