Nejzajímavější studentské práce z historie, politologie či ekonomie najdou místo na portálu POST

11. 6. 2013 Autor: Rubrika: Rozhovor žádné komentáře

Portál odborných studentských textů (POST) je nový server studentů Univerzity Karlovy, který zveřejňuje nejzajímavější práce z oborů historie, politologie, ekonomie, sociologie nebo filozofie. O cílech projektu jsme mluvili s jedním ze zakladatelů POSTu, doktorandem katedry amerických studií FSV UK, Maximem Kucerem.

Maxim Kucer

Jeden ze zakladatelů POSTu, doktorand katedry amerických studií FSV Maxim Kucer

Foto: archiv MK

Kdo stojí za vznikem POSTu?

Projekt vznikl z iniciativy katedry amerických studií Fakulty sociálních věd v čele s Kryštofem Kozákem, který nápad dál rozšířil mezi studentské stážisty. Nápad se dostal až ke mně a následně mi bylo vedení POSTu svěřeno. Celý projekt pak zaštiťují doktoři Kozák a Bečka z Institutu mezinárodních studií FSV.

Snažíme se ale zapojit i další lidi z jiných oborů. Jedním z dalších vedoucích projektu je student lingvistiky na Filozofické fakultě Vojtěch Diatka. Redakci tak tvoří lidé, kteří mají s akademickými texty dlouhodobou zkušenost. Do budoucna bychom chtěli redakci rozšířit o další členy, kteří budou kompetentní v oborech, do nichž budou písmené práce spadat.

Jaké druhy prací publikujete? Jenom bakalářky a diplomky?

Na POSTu jsme ochotni publikovat veškeré písemné práce, které student během svého studia vypracoval, včetně bakalářek a diplomek. Publikujeme i recenze na zajímavé knihy, o kterých by se člověk jinak měl menší šanci dozvědět.

Na humanitních oborech Univerzity Karlovy vzniká velké množství písemných prací: eseje, recenze, diplomové práce, bakalářské práce, články… Ty práce pak většinou zůstávají na úrovni student–pedagog.

Často se stává, že pedagog nemá čas práci důkladně pročíst. Práce pak zůstanou ležet ladem a nic se s nimi neděje. Kdyby se student práci snažil publikovat v nějakém periodiku, má malou šanci, protože konkurence je obrovská.

POST jsme založili právě proto, abychom vytvořili prostor pro tyto studentské práce. Nebude to ovšem odkladiště. Chceme, aby každá práce prošla užším výběrem. Jedno z kritérií pro publikaci je, že student dostal za práci jedničku případně dvojku.

Jak ověřujete zda student skutečně za práci dostal danou známku?

Známky ověřujeme přes pedagogy, ale to je někdy zdlouhavé. Spoléháme mimo jiné na to, že studenti budou pro své vlastní dobro čestní. Zatím se mi nestalo, že by mi někdo poslal nějakou práci, která je vyloženě špatná. I kdyby taková situace nastala, tak pak nemusí dojít k publikaci. Máme nastavené takové filtry, aby se na web nedostala žádná práce, která tam, hrubě řečeno, nemá co dělat.

Jaká jsou další kritéria pro to, abyste práci publikovali?

Text musí být obsahově ucelený a koherentní. Chceme, aby se na web dostaly jen zajímavé práce. Na druhou stranu nechceme, aby to vypadalo tak, že server je nepřístupný, naopak naším cílem je vytvořit prostor, který bude pro studenty co nejpřístupnější. Nesmí to ovšem sklouznout do stavu, že si tam bude moci každý publikovat co chce.

Chceme, aby i veřejnost viděla, že se studenti na Univerzitě Karlově, případně i na jiných univerzitách, věnují zajímavým tématům, které jdou často do hloubky a můžou poskytnout více informací než zpravodajské portály.

V každé práci by měl být také seznam použitých zdrojů, aby studenti viděli z čeho jejich kolegové čerpali. Dále pak téma práce musí zapadat do obsahového vymezení serveru, které je zaměřené (alespoň prozatím) na humanitní obory.

POST - Portál odborných studentských textů

Jak probíhá proces publikace prací?

Všechny práce se snažíme důkladně přečíst a poté posíláme studentům zpět s revizemi nebo komentáři, protože ne vždy to daný pedagog stihne přečíst. Tato součást publikačního procesu je jednou z vlastností POSTu, které z něj činí právě tak výjimečný projekt.

Občas se totiž může stát, že daný pedagog nemá příliš čas si práci svého studenta přečíst, takže práce s revizemi a komentáři od redakce POSTu je tak další zpětnou vazbou, díky níž bude studentovi či studentce předložen názor také někoho jiného.

Někteří studenti například nemají úplně jasné ponětí o formálních náležitostech jako jsou například citace. Je samozřejmě vyčerpávající kontrolovat naprosto každou citaci, ale můžeme studenta alespoň nasměrovat správným směrem, jak tuto a jiné formální náležitosti splňovat.

Je nějak omezena délka prací, které publikujete?

Maximální délka prací není stanovena. To je výhoda toho, že POST je online platforma. Web je uspořádaný tak, aby se čtenář dlouhou prací mohl rychle proklikat k části, která ho zajímá. Minimální délka také není stanovena. V budoucnu bychom totiž chtěli publikovat například i nějaké komentáře k aktuálnímu dění. Možná ve formě blogu.

Můžete nějak zajistit, že publikované práce nikdo neukradne?

To je otázka, na kterou je velmi těžké odpovědět. Myslím, že když práci někdo chce okopírovat, tak ji okopíruje, i kdybychom vyvinuli velké úsilí, abychom tomu zamezili. Plagiátorství se nedá vymýtit, ale lze ho samozřejmě omezit.

Existuje například server theses.cz, kam se zadá text práce a tím se zjistí do jaké míry je shodný s jinými zdroji, takže existují kontrolní mechanismy, jimiž je možné práce ověřit. Nicméně doufám, že se plagiátorství moc dít nebude.

Je POST na podobné bázi jako ostatní weby se seminárkami?

Udělali jsme menší průzkum trhu a na základě něj bych řekl, že podobný projekt, pokud vím, neexistuje. Servery, které jsme zatím viděli, fungují tak, že tam studenti vkládají práce sami bez toho, aby práce prošly nějakou redakční kontrolou. POST bude díky své redakci v podstatě fungovat jako internetový časopis.

Redakce bude mít nad obsahem skutečně kontrolu a bude řídit to, co se bude publikovat. Cílem je, aby v redakci pracovali lidé, kteří se v daných oborech vyznají a mají s nimi kontakt. To je důležité i kvůli přímému kontaktu se studenty, jejichž práce bychom mohli publikovat.

Setkáváte se zatím s dobrou odezvou?

Na to, že POST vznikl nedávno, není odezva podle mého špatná. Do budoucna je samozřejmě potřeba, aby se projekt mezi studenty více rozšířil. Chtěl bych, aby výhledově alespoň někteří pedagogové zahrnuli do svých sylabů, že je možnost na POSTu publikovat. Doufám, že tím u studentů vznikne motivace k zasílání prací. Nicméně nám v poslední době začíná chodit více prací.

Jsou práce, které vám zatím přišly, dobré?

Většina prací, co nám studenti posílají, je dobrá. Nejvíce příspěvků bylo zatím z oblasti moderní historie. Často je potřeba opravit nějaké dílčí stylistické nebo formální nedostatky. Zatím jsem neměl zkušenost s tím, že by nám přišla práce, která není publikovatelná.

V případě, že by k tomu došlo, zasáhne redakce, která je tu také od toho, aby udržovala kvalitativní úroveň portálu. Účel je ten, že pokud budeme mít dobré práce, tak tím podpoříme prestiž serveru, takže když si v budoucnu někdo napíše do životopisu, že publikoval na POSTu, snad to bude mít nějakou váhu.

Jak vidíte budoucnost POSTu?

Plánujeme rozšířit příspěvky v kategorii rozhovory. Na univerzitu se často dostávají zahraniční pedagogové, kteří přijeli do České republiky přednášet. Je to skvělá příležitost, jak se od nich dozvědět informace o tématech, kterým se v rámci svého výzkumu věnují.

Časem bychom také chtěli, aby jednou, dvakrát ročně proběhl seminář, kde si studenti osvěží znalosti o tom, jak psát práci, jaké musí by formální náležitosti by měla splňovat, jaká by měla být struktura textu tak, aby to odpovídalo akademickým požadavkům.

V současnosti se snažíme vybudovat spolupráci s Fakultou humanitních studií, kde vznikla iniciativa, která chce vydávat tištěné sborníky nejlepších studentských prací. Myslím, že vyhlídka toho, že publikovaná písemná práce by mohla mít také fyzickou podobu, může fungovat jako další motivace pro to, aby studenti posílali své kvalitní texty k nám na POST.

Kontakty


web: www.postnito.cz
Facebook: facebook.com/postnito.cz
e-mail: postmaster@postnito.czKomentování tohoto článku momentálně není z technických důvodů možné.