Prague Banking Club nabídne náhled do práce v bankovnictví

3. 11. 2013 Autor: Rubrika: Studentský život žádné komentáře

Nově vznikající spolek pod záštitou Institutu ekonomických studií FSV – Prague Banking Club – pomůže studentům ekonomických oborů dozvědět se více o tom, jak to funguje v bankách.

Prague Banking Club

Martin Vavrouch a Tibor Keše jsou kamarádi již ze středoškolských let, kdy spolu chodili do jedné třídy. Po maturitě oba začali studovat ekonomii, Tibor na Institutu ekonomických studií na FSV a Martin na VŠE. Z vlastní iniciativy si při studiu oba zařídili stáže v bankovních institucích. Při práci v bankách zjistili, že teoretické znalosti ze školy nejsou zdaleka všechno, co zde člověk potřebuje umět a znát. člověk bankovnictví pozná z přednášek ve škole.

„Teprve možnost potkat se s lidmi přímo z praxe mi umožnila pochopit, jaká oddělení v bance fungují, jak jsou propojená a jaká je náplň práce jednotlivých pozic. Důležité teoretické znalosti ze školy vidí člověk najednou v úplně jiném kontextu,“ vzpomíná Tibor na stáž.

V loňském roce Tibor strávil semestr na Erasmu v Německu, kde získal další zkušenost, jakou z českého školství neznal. Některé vybrané kurzy na německé ekonomce vyučovali externí lektoři z praxe a to přímo z těch nejvyšších pozic. Univerzita sama pozvala lidi z významných komerčních bank i státního sektoru přednášet na svou půdu, přestože většina z nich nejsou akademici ani autoři významných vědeckých prací.

Loni v zimně Tibora s Martinem napadlo založit spolek, který by českým studentům ekonomických oborů nabídl bližší kontakt s bankovní praxí. Cílem projektu, který se v této době chystá ke svému zahájení, je nahlédnutí do jednotlivých profesí v rámci bankovního systému. Student zapojený do projektu by si po jeho skončení měl být schopen odpovědět na otázky co je konkrétní náplní jednotlivých pracovních pozic a co je třeba udělat proto, aby danou pozici mohl v budoucnu získat. Zkrátka hlavní důraz aktivit spolku bude doplnění praktických zkušeností z reálného života, ke kterým se studenti ve škole nedostanou.

Interaktivní přednášky s profesionály z oboru

Přestože Tibor i Martin, který je v současné době na stáži v Londýně – přímo v centru evropského bankovnictví, již určité poznatky z praxe mají, bude jejich úloha především koordinační. Pro svůj nápad získali partnery přímo z bank. Jsou to všechny tři největší banky na českém trhu – Komerční banka, ČSOB a Česká spořitelna a menší pobočky společností BNP Paribas Fortis, GE Money Bank a Citybank.

Každá z těchto firem si pro člen Banking Clubu připraví interaktivní přednášku na vybrané dílčí téma. Hosty na setkáních budou profesionálové přímo z oboru, kteří pohovoří o své vlastní pozici a náplni práce. Mimo to banky umožní studentům exkurze přímo na pracoviště. Pravidelná setkávání Banking Clubu účastníkům nabídnou průřezový náhled do různých činností a oddělení komerčních bank od firemního i osobního bankovnictví až po informace o možnostech proniknutí do investičního bankovnictví v zahraničí. Banking Club sám o sobě nebude pro své členy domlouvat pracovní stáže, ale vytvoří prostor k získání kontaktů pro možnost budoucí spolupráce.

Jak Martin s Tiborem zjistili, v zahraničí již podobné spolky existují. Jedná se například o platformu pod London School of Economics nebo Bankers Club na University of St. Gallen. Tyto kluby jsou na rozdíl od Prague Banking Clubu více spjaty se školou a v mnohém fungují jinak. Konpcepci pražského Banking Clubu vymysleli Martin a Tibor ve spolupráci s doktorem Martinem Gregorem, ředitelem institutu ekonomických studií, který nad projektem převzal záštitu.

Kdo se může přihlásit

Banking club není však otevřen pouze studentům ekonomie na FSV. Předpokládá se s účastí kolegů z VŠE, ale dveře jsou otevřeny i studentům ostatních vysokých škol s ekonomickým zaměřením v České republice. V plánu je také spolupráce se dvěma studentskými spolky. Jsou jimi E-klub na IES a Club 307 na VŠE, který se specializuje na problematiku consultingu.
Aby program Banking Clubu mohl probíhat formou interaktivních besed se zaměstnanci bank, není možné tyto akce organizovat ve velkém měřítku. Až na pár příležitostných přednášek otevřených pro širší veřejnost budou akce uzavřené pouze pro menší skupinu lidí.

24. 10. se studentům otevře možnost vyplnit přihlášku, ve které mimo jiné bude třeba prokázat osobní motivaci pro členství v klubu. Následně koordinátoři spolku ve spolupráci s partnery vyberou maximálně 32 studentů, kteří se pak stanou členy. Při výběru budou upřednostňováni studenti vyšších ročníků. První setkání se bude konat v polovině listopadu a poté budou přibližně po dvou týdnech následovat další. Členství v klubu i na jednotlivých akcích bude bezplatné. Všechny informace o spolku, způsobu přihlašování i o jednotlivých akcích se budou postupně objevovat na facebookové stránce Prague Banking Club.Komentování tohoto článku momentálně není z technických důvodů možné.