Anna Krýslová

Anna Krýslová

(1986; Pedf UK – učitelství pro mateřské školy)

Naučit děti slušnému chování, vzájemnému respektu, probudit v nich zájem o poznávání světa okolo nás, to nejsou úkoly rozhodně snadné. Naše fotografka Anička má ale náročné cíle ráda. Věří totiž, že jednou z nejdůležitějších věcí v dětském životě je právě mateřská škola a hlavně učitelka, která děti může na cestu životem dobře připravit. Čas, který tráví s dětmi, podle ní patří mezi nejhezčí. Není proto divu, že nemá ráda zlé a hrubé lidi. Pro odreagování si občas zasportuje, baví ji vařit a fotit.

A jaký moment v jejím životě patří mezi nejdůležitější? „Setkání s mým přítelem.“