Jakub Bachtík

Jakub Bachtík

(1985; FF UK – bohemistika a dějiny umění)

Dozvědět se více o Jakubovi je těžké, například dotazníky o sobě vypisuje s velkou nelibostí, na druhou stranu však nepatří do řad sebestředných lidí, kteří by unavovali neustálým vyprávěním zaměřeným na vlastní osobu. O to více ale otázek má a v UKáčku zpracovává téma vysokoškolské reformy. Na kvalitě a podobě vzdělání mu záleží, v současnosti je členem Studentské rady Filozofické fakulty a jedním z prozatímních spolukoordiátorů oslav výročí 17. listopadu. Podle vlastních slov by dělat něco pro druhé a zapojovat se do širšího dění mělo být samozřejmé, ať už v podobě organizace výstavy, debaty nebo zapojením se do časopisu.

Mezi další zájmy patří zejména dozvídat se nové smysluplné věci, které ho pak mohou inspirovat k dalším činnostem a studium, proto si v druhém ročníku přibral k Českému jazyku a literatuře také dějiny umění a ač není studentem historie, je členem týmu, který zkoumá téma historie a fungování KSČ za normalizace na FF UK v letech 1968-1989.

A která místo má na UK rád? Jakékoliv stravovací zařízení kromě bufetu U Platóna na FF UK.