Rozhoduje o výsledku zkoušky den v týdnu nebo pohlaví? Odpověď hledá analýza na Právnické fakultě

10. 7. 2014 Autor: Rubrika: Fakulty žádné komentáře

Jsou u zkoušek lépe známkovány dívky? Záleží na tom, ke kterému vyučujícímu a v jaký den jdete? Na tyto a podobné otázky poskytuje odpovědi analýza známkování zkoušek, kterou vytvořil student Právnické a Matematicko-fyzikální fakulty Michal Tuláček.

Ukázka výsledků analýzy. Foto: Michal Tuláček
Ukázka výsledků analýzy. Foto: Michal Tuláček

Snaha uvést na pravou míru rozporuplné pocity studentů ze zkoušení za pomoci jasných dat byla podle něj hlavní motivací pro sestavení statistiky.

Statistika se skládá ze dvou dokumentů. Jeden je kratší, zkoumající hodnocení předmětů povinného základu na Právnické fakultě, druhý má přes tři tisíce stránek a mapuje všechny předměty za poslední tři roky. Analýza se stala podkladem pro diskuze na katedrách a vyčíst se toho z ní dá hodně – například celková úspěšnost, jak často jednotliví profesoři zkouší a kteří z nich jsou největší „kati“.

Statistika vyvrací i některé mýty – například že různí zkoušející dávají lepší či horší známky s ohledem na pohlaví studenta. Tento trend se dle autora nepodařilo potvrdit jako statisticky významný stejně jako fakt, zda jsou některé dny v týdnu pro zkoušku smolné, či naopak šťastné.

Přestože některé katedry si své analýzy už v minulosti zpracovávaly, v tomto rozsahu je na fakultě výraznou novinkou. A názory na její dopady jsou různé. „Mým cílem je, aby se postupně odstranily nedůvodné rozdíly při hodnocení stejné masy studentů. Ne však stav, kdy si zkoušející bude dělat čárky, a když dá moc jedniček, tak studenta vyhodí,“ říká Michal Tuláček.

Odlišnosti ve známkování stejných předmětů může podle něj mimo jiné způsobovat i to, jak jsou vedeny přednášky. „Každou přednášku má zpravidla někdo jiný, podle toho, co je jeho specializací. Předmět pak zkoušejí učitelé z příslušné katedry, ať už ho přednášeli, nebo ne. Takže obrazně řečeno potom zkouší každý jiný předmět, byť pod společným názvem,“ vysvětluje.

Ukázka výsledků analýzy. Foto: Michal Tuláček
Ukázka výsledků analýzy. Foto: Michal Tuláček

A co na statistiky říkají samotní profesoři?

„Podle mého názoru jsou důležitým nástrojem pro zlepšování zkoušení na fakultě. Primárně by však s nimi měli pracovat přímo jednotliví vyučující, respektive katedry, případně děkan,“ myslí si Marek Antoš z katedry ústavního práva.

Kromě kladů Tuláčkova projektu upozorňuje i na případná rizika, která se vážou ke zveřejnění statistik: „Osobně úplné zveřejnění příliš nepodporuji. Mám obavu, zda to nepovede k nadměrnému tlaku na ‚zglajchšaltování‘ výsledků, což by mohlo vést k různým nežádoucím reakcím ze strany zkoušejících. Extrémní odlišnosti u různých učitelů mohou svědčit o neobjektivním hodnocení, ale ke stejně neobjektivním výsledkům by vedla snaha o absolutní vyrovnání výsledků,“ míní Antoš.

Právě díky zveřejnění výsledků mají možnost vidět rozdíly ve známkování i studenti. „Osobně doufám, že zveřejnění statistik bude pro fakultu impulzem k zefektivnění systému zkoušení,“ vítá odkrytí karet zkoušejících studentka prvního ročníku Tereza a dodává: „Neobjektivita, která ze statistik v mnoha případech vyplývá, by mohla být zmírněna stanovením přesnějších a jednoznačnějších kritérií hodnocení.“

Z řad studentstva jsou však slyšet i hlasy, které se zveřejněním statistik úplně nesouhlasí. „Myslím, že takové věci by se měly řešit spíše interně, v rámci kateder,“ říká student čtvrtého ročníku Jan. Obává se, že veřejný tlak povede k naštvanosti vyučujících, kteří se mohou dostat do nekomfortní situace kvůli tomu, že byli vůči studentům hodní a mírní.

Statistiku už dostali k prostudování vedoucí kateder s tím, že v řešení větších výkyvů ve známkování mají ponechánu volnou ruku. Dalšími kroky, navazujícími na Tuláčkovu analýzu, budou pravidelné statistiky a každoroční povinné internetové ankety pro studenty.

Hodnotit vyučující v anketách mohli studenti i dosud, avšak kvůli velmi nízké účasti se výsledky nezveřejňovaly. Vzkřísit spoluúčast studentů na zkvalitnění výuky má tudíž pomoci zjednodušení ankety a to, že kdo ji nevyplní, bude si moct zapsat předměty do dalšího ročníku až s týdenním zpožděním. Zdánlivou tvrdost sankce za nevyplnění ankety kompenzuje možnost zaškrtnout odpověď „nechci hodnotit výuku“, čímž bude anketa brána za zodpovězenou.

Kompletní statistika ke stažení zdeNapište komentář

Pište prosím slušně a k tématu článku! Odesláním komentáře souhlasíte s těmito pravidly diskuse, nevhodné příspěvky budou odstraněny. Pokud se Váš komentář neobjeví hned, neodesílejte jej znovu, z důvodu cachování se může Váš komentář objevit až s menší prodlevou po odeslání.