Rubrika: Kalendář

12. 4. 2010  •  Autor:  •  Rubrika: Kalendář  •  žádné komentáře  • 

kdy: 14. května 2010, 9-18 hod.
kde: PřF UK
Geografické sekce Přírodovědecké fakulty UK, Alumni Albertov a Pražská-středočeská pobočka České geografické společnosti pořádají 14. května 2010 druhý ročník studentské konference „New Wave“.
Cílem konference je poskytnout diskusní platformu studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia. Zúčastnit se mohou i ti, kteří ukončili studium v daném kalendářním roce. Konference je prostředkem k navázání užších vztahů jak mezi studenty, tak mezi nastupující generací geografů a absolventy geografie, kteří působí v akademické sféře i mimo ni. Organizátoři vítají příspěky ze všech geografických disciplín.
V rámci konference proběhnou v …

12. 4. 2010  •  Autor:  •  Rubrika: Kalendář  •  žádné komentáře  • 

kdy: středa 21. 4. 2010, 16-21 hod. (prezentace od 15 hod.)
kde: Centrální hala SCUK
Registrace: hanamil(at)volny.cz
Kontakt: Mgr. Kateřina Feitová, koordinátor Přírodovědecká fakulta UK Praha, fausti(at)volny.cz
pozvánka: zde ke stažení (.doc)

12. 4. 2010  •  Autor:  •  Rubrika: Kalendář  •  žádné komentáře  • 

Poznámka: Děkanský den je stanoven na 30.4.2010, ale velká část akcí Děkanského sportovního dne probíhá již ve dnech 21.4, 28.4. a 29.4.
Detailní rozpis akcí zde: https://www.natur.cuni.cz/geografie/aktuality/dekansky-sportovni-den-1

12. 4. 2010  •  Autor:  •  Rubrika: Kalendář  •  žádné komentáře  • 

kdy: čtvrtek 22. dubna od 18 hod.
kde: Institut Cervantes, Na Rybníčku 6, Praha 2 – kinosál
popis: Sympozia se zúčastní Alexandr Vondra, senátor a bývalý místopředseda vlády pro evropské záležitosti, a Juan María Alzina de Aguilar, generální ředitel Multilaterální iberoamrické organizace při Ministerstvu zahraničních věcí a spolupráce Španělska. Cílem setkání, které se koná v rámci španělského předsednictví Evropské unie, je nabídnout mnohostranný pohled na evropský projekt, sdílet zkušenosti a stanovit společné cíle pro Španělsko a Českou republiku.
pořádá: Jean Monnet Centre of Excellence Katedry západoevropských studií IMS FSV UK a Institut …

12. 4. 2010  •  Autor:  •  Rubrika: Kalendář  •  žádné komentáře  • 

8. ročník mezinárodní konference „Alternativní metody výuky 2010“ – mezinárodní konference věnované využití multimediálních metod v různých formách vzdělávání)
KDY: 30.4.2010 od 8:00 do 17:30
KDE: Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2
Na konferenci budou prezentovány moderní informační a komunikační technologie využitelné při různých formách vzdělávání (klasické, distanční, e-learning). Část konference bude také věnována prostředí Moodle a jeho využití na VŠ. V rámci konference bodou opět uspořádány pracovní workshopy.
INFO:

12. 4. 2010  •  Autor:  •  Rubrika: Kalendář  •  žádné komentáře  • 

kdy: úterý 20. dubna, 18-20 hod.
kde: Metropolitní univerzita Praha, Prokopova 16/100, Praha 3
popis: Šestá přednáška s následnou otevřenou diskusí v rámci cyklu „Bezpečnostní dialog 10/20: 10 let NATO, 20 let transformace ozbrojených sil České republiky“ na téma Nová vojenská doktrína Ruské federace.
Přednášející: Luboš Dobrovský (bývalý federální ministr národní obrany a velvyslanec ČR
v Ruské federaci v letech 1996–2000).
Diskutující: Michael Romancov, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha, IPS FSV UK).
Vstup je volný, registrace není nutná.
pořádá: Centrum pro bezpečnostní studia MUP ve spolupráci s CESES FSV UK

12. 4. 2010  •  Autor:  •  Rubrika: Kalendář  •  žádné komentáře  • 

kdy: úterý 20. dubna od 10 hod.
kde: FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – místnost 423
popis: Přednáška vedoucí českých překladatelů v Bruselu PhDr. Markéty Frankové.

12. 4. 2010  •  Autor:  •  Rubrika: Kalendář  •  žádné komentáře  • 

kde: úterý 20. dubna 2010, 14-16 hod.
kde: UK, Celetná 20, Praha 1 – Zelená posluchárna č. 141
lektor: MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc., 3. lékařská fakulta UK
popis: Přednáška se zaměřuje na témata:
– Hlavní zdroje stresu na začátku profesní kariéry v oblasti organizace a vedení pracoviště, interpersonálních vztahů, individuálních faktorů (přístup ke změnám, postoje, způsob myšlení, chování, životní styl, péče o zdraví).
– Možnosti, jak se s potenciálními stresory vypořádávat a jak stresu předcházet.
– Zhodnocení vlastních strategií zvládání životních nároků s pomocí dotazníku.
– Diskuse o směrech a možnostech další práce na sobě na základě …

12. 4. 2010  •  Autor:  •  Rubrika: Kalendář  •  žádné komentáře  • 

kde: úterý 20. dubna 2010, 10-12 hod.
kde: UK, Celetná 20, Praha 1 – Zelená posluchárna č. 141
lektor: PhDr. Miloš Brunclík, PhD., Ústav jazykové a odborné přípravy UK
popis: Přednáška určená absolventům UK se zaměřuje na hlavní zásady přípravy na přijímací pohovor do zaměstnání. Jádrem přednášky je představení některých užitečných rad a principů při zpracování životopisu (CV) a také průvodního (motivačního) dopisu, které se staly standardními dokumenty vyžadovanými od uchazeče o zaměstnání. Důraz bude kladen na konkrétní příklady správně i špatně zpracovaných CV a motivačních dopisů. Část přednášky bude věnována i zpracování …

12. 4. 2010  •  Autor:  •  Rubrika: Kalendář  •  žádné komentáře  • 

kdy: pondělí 19. dubna, 19–22 hod.
kde: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, místnost 300
popis: Diskusní panel na téma Nezávislost justice – pozvání přijali: prof. JUDr. Aleš Gerloch CSc. (děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy a 1. místopředseda Legislativní rady vlády), JUDr. Josef Baxa (předseda Nejvyššího správního soudu), JUDr. Jan Vyklický (čestný předseda Soudcovské unie), Mgr. František Korbel, Ph.D. (bývalý náměstek ministra spravedlnosti a 2. místopředseda Legislativní rady vlády), JUDr. Jan Sváček (předseda Městského soudu v Praze) a Ondřej Kundra (redaktor týdeníku Respekt).
pořádá: Common Law Society