Studenti chtějí oživit areál v Jinonicích, na úpravy dostanou 200 tisíc korun

11. 4. 2013 Autor: Rubrika: Fakulty žádné komentáře

Studenti, kteří navštěvují Jinonice, mohou posílat své nápady a podněty nově ustavené komisi, která si dala za cíl zlepšit prostředí v Jinonicích. FSV k tomuto účelu poskytla 200 tisíc korun.

Jinonice (Foto: Kryštof Kozák)

Studenti mohou navrhnout změny v jinonickém areálu

Foto: Kryštof Kozák

Náměty a připomínky k současnému stavu jinonického areálu mohou studenti posílat do 19. dubna, a to buď na e-mail napady@fsv.cuni.cz, přes facebookovou stránku Oživme areál Jinonice nebo sdíleného dokumentu.

Za tímto projektem stojí Komise pro oživení Jinonic, jejímž předsedou je Kryštof Kozák z katedry amerických studií Fakulty sociálních věd UK.

„Já jsem si občas stěžoval, že jsou Jinonice neinspirativní prostor, tak mne proděkan pro rozvoj ustanovil předsedou komise, která s tím má něco udělat. V rozpočtu se na to našlo 200 tisíc korun, tak doufám, že to k něčemu bude,“ vysvětluje Kozák.

V komisi je celkem 8 členů, z nichž čtyři jsou studenti z akademických senátů a čtyři vyučující z různých institutů. Jejich hlavní motivací prý bylo vytvořit z Jinonic lepší místo k práci a studiu. Podle nich je prostor a prostředí důležitější, než si myslíme. V současné době se zvyšuje zájem o veřejný prostor a tento trend dorazil i do Jinonic.

Na základě podnětů a nápadů zpracuje komise do konce dubna přesnější výzvu pro podávání konkrétních projektů. Každý projekt už bude muset obsahovat konkrétnější představení projektu, přínosy a rizika pro budovu Jinonice, dále rámcový rozpočet a uvedení toho, kdo, jak a kdy tento projekt provede. Projekt si může podat kdokoliv, a může být malý i velký – ať už to bude křeslo do konkrétního konce chodby nebo třeba grafické řešení stěn v celém areálu.

Komise vybere ze shromážděných projektů ty nejlepší a předloží je Areálové radě Jinonic k definitivnímu schválení. Samotná realizace vybraných projektů by se měla uskutečnit před začátkem dalšího akademického roku.Komentování tohoto článku momentálně není z technických důvodů možné.