Studenti sociologie na FF zakládají spolek Socka. Má prohloubit zájmu o obor i pořádat stmelovací akce

21. 10. 2013 Autor: Rubrika: Fakulty žádné komentáře

Na Filozofické fakultě existuje několik spolků fungujících v rámci jednotlivých kateder. Na katedře sociologie jakákoli organizovaná forma užšího kontaktu mezi studenty mimo výuku, seznamovací kurzy a tradiční Sociologickou Vánočku, doposud chyběla. Ale narůstající poptávka studentů rozhýbala ledy a již v minulém akademickém roce se realizoval první pilotní projekt zatím neexistujícího spolku Socka.

Filozofická fakulta - hlavní budova

„Velkým impulsem, který posléze nastartoval nápad založit spolek, byl také nedávno započatý projekt setkávání, a to Sociologické zahraničení. Jde o setkání studentů u prezentace zahraničního výjezdu toho kterého studenta, který na zahraničním studijním pobytu byl. Jedná se o prezentaci studijních a výzkumných zkušeností odjinud spojenou také s prezentací místa, do kterého student zavítal,“ říká jedna z hlavních iniciátorek, studentka magisterského studia Barbora Matysová.

Vedoucího katedry Jiřího Vinopala iniciativa studentů student potěšila. Vidí v ní potenciál větší motivace studentů pro získávání širších znalostí v oboru, většího zapojení do dění na katedře i na fakultě, i možné získání zkušeností a kontaktů pro snazší uplatnění v oboru.

„Je to samo o sobě dobré i pro vyučující, neboť komunikovat a vzdělávat aktivní, spolupracující osobnosti je vždy příjemnější,“ říká Vinopal a slibuje spolku podporu.

Starší studenti budou učit své mladší kolegy

Nápadů na možné aktivity spolku je mnoho. Jeho hlavním úkolem by mělo být prohloubení zájmu o obor umožňující přesah přes možnosti, které nabízí kurzy vyučované na katedře. Dále pak by spolek měl podávat zpětnou vazbu k výuce a pořádat stmelovací společenské akce. Uvažuje se například neformálním setkávání pedagogů katedry se studenty mimo prostor školy, třeba v příjemném prostředí kavárny.

Zajímavým nápadem je také možnost zapojení starších studentů, kteří by mohli pro své mladší kolegy ve svém volném čase vyučovat neoficiální semináře týkající se stěžejních témat povinných předmětů, radit při psaní bakalářek a diplomek a v neposlední řadě třeba aktivně pomáhat s organizací seznamovacího kurzu na Albeři.

Iniciátoři spolku nechtějí dělat pouze aktivity omezené na úzkou skupinu studentů sociologie. Plánuje se možná pomoc uchazečům o studium, studentské vědecké konference, ale i akce, které by mohly zajímat studenty jiných obor i širší veřejnost.

Spolek se chystá pořádat nejrůznější přednášky a diskuze na aktuální témata probíraná ze sociologického pohledu. Možná už během tohoto roku se budou konat první akce, které by mohli mít formu panelových diskuzí a či kritického klubu. Pořadatelé doufají, že se podaří nastolit příjemnou atmosféru dialogu, kde bude možné interaktivní zapojení všech lidí, kteří dorazí. Iniciátoři vznikající SOCKY doufají v účast zajímavých hostů, kteří přijdou i z pracovišť mimo akademické prostředí.

Na založení spolku se pracuje již od letošního jara. Než takový spolek vznikne, je třeba udělat celou řadu formálních i neformálních náležitostí od vymyšlení koncepce, přes sepsání stanov a organizačním rozdělení funkcí, po registraci na ministerstvu vnitra jako občanské sdružení. V současné době se přípravy chýlí ke konci a spolek studentů sociologie SOCKA by měl být oficiálně založen v průběhu tohoto podzimu. Poté prý bude otevřen ke spolupráci se Studentskou unií, Studentskou radou FF i dalšími studentskými spolky.Komentování tohoto článku momentálně není z technických důvodů možné.