UK vizi svého rozvoje má, kritici konstruují domnělou realitu, říká prorektor Štech

9. 2. 2011 Autor: Rubrika: Názory žádné komentáře

Dva nedávné texty v UKáčku.cz reagovaly na akci Univerzity Karlovy VIZE 2030 organizovanou spolu s dalšími subjekty. To je třeba zdůraznit, protože vyznění textu Kam by architekti zašili studenty UK? (6. 2. 2011) a rozhovoru s ing. arch. Jehlíkem Překážky rozvoje UK? Slabé vedení, chybějící vize, malost a nedůslednost, říká architekt (7. 2. 2011) sugeruje dojem, že vedení UK o ničem neví, nic pro svůj rozvoj nedělá a tak je dobré mu poradit.

Což o to – o rady stojíme a i v minulém období, kdy jsem měl možnost ve funkci prorektora s gescí nad výstavbou akci VIZE 2030 spoluiniciovat, jsme se diskusi a námětům kohokoli nevyhýbali. Moje zkušenosti jsou však také velmi rozpačité. Někteří členové akademické obce (nejen studenti) čas od času formulují naléhavé představy o razantním rozvoji univerzity. Nejlépe něco na způsob „rychle do Klementina“, „obsaďme Vysočany“ nebo „kampus, kde jsou všichni pořád spolu“.

Pochopitelně se přitom ani neobtěžují sehnat si informace o takových nezajímavých věcech, jako jsou Generel UK, Investiční program UK a nejčerstvěji Dlouhodobý záměr UK na léta 2011–2015 (kapitola Rozvoj a infrastruktura). Natožpak získat informace o reálných možnostech investičních (ne)peněz MŠMT – o brutálním omezení evropských prostředků pro pražské vysoké školy ani nemluvě. Všimnout si studií skutečných potřeb humanitních fakult (2008) nebo kampusu Albertov (2008) je pod jejich rozlišovací schopnost podobně jako skutečnost, že paralelně probíhají práce na obrovských projektech v Plzni a v Hradci Králové, na projektu velké infrastruktury BIOCEV, v pokročilém stadiu je po akvizici objektů v Opletalově ul. příprava jejich adaptace a projekt minikampusu v oblasti Pelc-Tyrolky.

Fakt, že konkrétní obrysy akce VIZE se v červenci 2009 začaly rodit v rektorově pracovně, také ponechám stranou (možná se ti, co nekorigovali, ani nekomentovali tvrzení, že jde o věc, kterou vymysleli a prosadili studenti téměř navzdory vedení univerzity, aspoň trochu zastydí). Nepovažuji totiž nápad z čajového setkání s primátorem Prahy na soutěž popsanou na dvou stranách textu, se kterým přišli jeden absolvent a jeden student univerzity za jejím rektorem, za „vymyšlení a prosazení“. Nebylo proti čemu nebo komu prosazovat tuto ideu. Rektor prof. Hampl ihned pověřil prorektora a kvestora UK úkoly tak, aby byl společně se Studentskou unií UK a Útvarem rozvoje hlavního města Prahy formulován koncept architektonické soutěže i její zadání a přislíbil uvolnit finanční prostředky na ni. Intenzivní práce s velkým nasazením prorektora Tichého probíhaly skoro rok (věta ing. arch. Jehlíka o tom, že architekti nemají partnera a necítí poptávku UK, je v tomto kontextu vskutku urážlivá).

Závěry architekta Jehlíka potvrzují většinu našich představ

K rozvoji univerzity „konstruovanému“ výše zmíněnými texty chci dodat jen dvě věci. Za prvé, návodnými otázkami typu „máte pocit, že ze strany UK existuje skutečná poptávka po řešení neutěšené prostorové situace“ staví jako fakt to, co by museli teprve důkladnou argumentací dokázat. V logice se tomu říká důkaz kruhem (petitio principii), tj. nějaké tvrzení by vyžadovalo důkaz, ale pravdivost tohoto tvrzení se předpokládá předem a jako důkaz se použije ono výchozí tvrzení. Korektní by bylo seznámit se se všemi faktickými aktivitami univerzity na poli rozvoje, s jejími plány a střednědobými vizemi – k nimž tvoří VIZE 2030 potřebný, i když odvážný kontrapunkt. A tak s pomocí faktů dokázat, zda vedení UK neutěšenou prostorovou situaci ignoruje a žádné skutečné řešení nehledá. Navíc, v této souvislosti by bylo dobré zeptat se třeba rektorem jmenovaných zmocněnců pro výstavbu kampusů.

Za druhé, věcně vzato, děkujeme ing. arch. Jehlíkovi a dalším osobám zapojeným do VIZE 2030 a do projektování možné budoucnosti UK za potvrzení většiny našich strategických představ a již započatých kroků: posílení přítomnosti univerzity v historickém centru a rozvoj minikampusů vytvoří zhruba 4-5 jader a některé další fakulty budou vázány na životně nutné spojení s nemocnicemi nebo sportovišti. Nechci však mluvit o vlamování do otevřených dveří. Spíše vítám, že urbanista jeho formátu potvrdil v pěti závěrech dosavadní představy vedení univerzity a obohatil je o některé inspirativní nápady. Takže – o co šlo v téhle konstrukci?

Stanislav Štech
prorektor UK pro rozvojČlánek vyjadřuje názory autora.
Titulek a mezititulky redakční. Ilustrační foto: plakát soutěže Urbanistická vize UKNapište komentář

Pište prosím slušně a k tématu článku! Odesláním komentáře souhlasíte s těmito pravidly diskuse, nevhodné příspěvky budou odstraněny. Pokud se Váš komentář neobjeví hned, neodesílejte jej znovu, z důvodu cachování se může Váš komentář objevit až s menší prodlevou po odeslání.