Univerzita slaví 669 let: Rektor udělil ocenění a vyzval osobnosti UK k aktivnímu vstupu do veřejného prostoru

6. 4. 2017 Autor: Rubrika: Hlavní článek,Univerzita žádné komentáře

Univerzita Karlova 6. dubna slaví výročí 669 let od svého založení. Na slavnostním shromáždění ve Velké aule Karolina rektor UK Tomáš Zima předal ocenění za prezentaci UK, za tvůrčí počiny, došlo i na výzkumnou podporu.

Rektor Tomáš Zima ve svém proslovu zdůraznil nejen odpovědnost učitelů a studentů vůči své univerzitě a vůči svým kolegům, ale stejně tak jejich odpovědnost vůči celé společnosti v dnešním rychle se měnícím světě.

Využil také příležitosti setkání nejvýz- namnějších představitelů UK i veřejného života k vyzvání všech k aktivnímu vstoupení do veřejného prostoru.

Emeritní děkan Fakulty humanitních studií Jan Sokol ve svém projevu zmiňoval témata pravdy, omylu a lži a jejich dopady na společnost i vědeckou sféru.

Cena Miroslava Petruska

Cena Miroslava Petruska je každoročně udělována za počin, jenž má významný dopad na vytváření pozitivního obrazu UK širokou veřejností. Může se udělit jak jednotlivci, tak skupině. Za prezentaci Univerzity Karlovy za rok 2016 putovala do rukou zástupců studentské části Akademického senátu UK a zástupců studentských spolků UK za organizaci akce Uctění památky 17. listopadu na Albertově.

Albertov se díky studentům proměnil na jednodenní festival, jehož cílem bylo uctít památku studentů a všech bojovníků za svobodu a demokracii. Akce proběhla bez angažování politiků pouze s cílem dát najevo, že studentům i akademické obci záleží na veřejném stavu ČR, demokratických principech, lidské důstojnosti, svobodě.

Oceněni byli také zástupci řešitelského týmu projektu, který se věnuje záchraně a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. Těm se podařilo unikátním způsobem propojit umělce, archeology, historiky, teology i další vědce. Projekt si získal velkou mediální pozornost, organizátoři navíc dokázali přesvědčit širokou veřejnost k finanční podpoře renovace rotundy.

Cena Bedřicha Hrozného

Cena Bedřicha Hrozného se každoročně uděluje za významný a originální tvůrčí počin (může jít například o odbornou časopiseckou či knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy či realizovaný patent). Nejzásadnějším kritériem je původnost, kvalita a závažnost díla.

Za rok 2016 byl oceněn vědecký tým Přírodovědecké fakulty UK, který objevil prvního známého eukaryotického organismu bez mitochondrie (prvok rodu Monocercomonoides).

Dalším oceněným byl profesor Michal Tomášek za knižní publikaci Právní systémy Dálného východu I., a dvojice vědců Petr Bartůněk a Radek Ptáček za za soubor 6 knih věnovaných tématu etika v medicíně.

Donatio Universitatis Carolinae

Výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinae se letos udělovala vůbec poprvé. Jejím cílem je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži UK. Laureáty vybrala mezinárodní porota.

A kdo byl oceněn?

Profesor Miroslav Bárta z Filozofické fakulty UK

Přední český archeolog a egyptolog a ředitel Českého egyptologického ústavu. Zabývá se vývojem starověkých civilizací, vztahem člověka a přírodního prostředí a dlouhodobě také vývojem komplexních společností. Je vedoucím projektu Českého egyptologického ústavu pro archeologické a environmentální výzkumy v Egyptě a Súdánu. V Egyptě působí již od roku 1991, jeho hlavním badatelským zájmem je období stavitelů pyramid za Staré říše.

Profesor Pavel Martásek z 1. lékařské fakulty UK

Je světově uznávaný a oceňovaný odborník, patří mezi nejvýznamnější postavy české biomedicínské vědy současnosti. Během své dosavadní vědecké kariéry nashromáždil téměř 9000 citací svých prací, čímž se stal nejcitovanějším autorem Univerzity Karlovy a jedním z 10 nejcitovanějších současných českých vědců.

Profesor Pokorný z Evangelické teologické fakulty UK

Už po desetiletí vynikajícím způsobem působí v prostředí české vědy a má formativní vliv na nejvyšší úroveň bádání ve svém oboru v mezinárodním kontextu.

Profesorka Jana Roithová z Přírodovědecké fakulty UK

Ve své výzkumné činnosti se věnuje studiu reakčních mechanizmů s využitím pokročilých metod hmotnostní spektroskopie. Je jednou z nejvýraznějších osobností v této oblasti nejen v ČR, ale i mezinárodně. Na kontě má více než 150 vysoce citovaných publikací ve špičkových chemických vědeckých časopisech. Její vědecká práce byla oceněna i prestižní evropskou institucí European Research Council opakovaným přidělením grantů.

Profesor Petr Widimský z 3. lékařské fakulty UK

Vybudoval Kardiocentrum 3. LF UK a je jediným českým lékařem zařazeným prestižním žebříčkem Thomson Reuters mezi nejcitovanější vědce světa.

UKáčko.cz všem oceněným gratuluje a Univerzitě přeje dalších 669!Komentování tohoto článku momentálně není z technických důvodů možné.