Velká voda nejvíce poškodila loděnici UK v Troji, hledají se dobrovolníci na úklid

9. 6. 2013 Autor: Rubrika: Univerzita žádné komentáře

Škody po povodních nejsou na budovách a majetku univerzity velké. Výjimkou jsou jen loděnice Fakulty tělesné výchovy a sportu v Troji a Přírodovědecké fakulty v Podolí a také výcvikové středisko v Dobronicích.

Zaplavená loděnice UK v Troji

Nejvíce poškozeným objektem je loděnice FTVS UK v Troji

Foto: FTVS UK

FTVS už hledá dobrovolníky na úklid poničené trojské loděnice. „Jedná se o práci při úklidu bahna, takže je nutný pracovní oděv a nejlépe holínky a pracovní gumové rukavice,“ říká děkan Vladimír Süss, ale upozorňuje, že ochranných pomůcek je jen omezené množství. Dobrovolníci by měli kvůli vhodné koordinaci práce přijít buď v 9 nebo ve 14 hodin.

Menší problémy způsobila voda i v budově Právnické fakulty, Matematicko-fyzikální fakulty v Troji a v Karlíně a některých objektech Kolejí a menz.

Naopak hlavní budova Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha nebo budova Hollar Fakulty sociálních věd přežily bez úhony, na krátkou dobu byla přerušena jen dodávka energie a až dosud je také omezena doprava po Smetanově nábřeží.

Přesný odhad škod, které Univerzita Karlova letošními povodněmi utrpěla, by měl být znám v průběhu dvou týdnů.

UK nabízí pomoc zaplaveným

Studentům a zaměstnancům univerzity, kteří byli přímo postiženi povodní, nabízí UK částečnou finanční výpomoc. Může jít o přednostní ubytování v kolejích univerzity bez ohledu na vzdálenost trvalého bydliště, poskytnutí sociálního stipendia nebo o poskytnutí ubytování a nevratného finančního příspěvku zaměstnancům.

Stavba protipovodňových bariér u FF UK

Protipovodňové zábrany u Filozofické fakulty nakonec nebyly třeba

Foto: UKáčko.cz

„Pomoc může být poskytnuta v těch případech, kdy v přímé souvislosti s povodněmi došlo ke zničení nebo velmi závažnému poškození bytu anebo domu, ve kterém měl student nebo zaměstnanec UK trvalé bydliště. Výše a druh pomoci bude záviset na míře poškození,“ uvedl rektor UK Václav Hampl.

Žádosti o pomoc je možné podávat do 15. července 2013 k rukám kvestora UK a musí obsahovat příslušné osobní údaje, popis utrpěné újmy a měla by být doložena dokladem prokazujícím danou událost. Ve zdůvodněných případech je možné přiložit pouze čestné prohlášení s tím, že příslušný doklad bude dodán později.

Rektor také poděkoval zaměstnancům a studentům univerzity, kteří přispěli k tomu, aby Univerzita Karlova záplavy přečkala bez vážnějších následků. „Velmi si jejich nasazení vážím. Děkuji současně i těm, kteří se zapojili nebo zapojí do prevence a odstraňování povodňových následků v našich městech a obcích,“ dodal Hampl.Komentování tohoto článku momentálně není z technických důvodů možné.