Vystěhování z centra? Univerzita se nemá čeho bát, říká primátor Bém

14. 7. 2009 Autor: Rubrika: Rozhovor 3 komentáře/ů

Karlova univerzita je prorostlá s historickým centrem Prahy, další její budovy se tam však vejdou jen stěží. Myslí si to pražský primátor Pavel Bém. Rozvoj UK prý sice podporuje, k pomoci města se ale staví zdrženlivě. „Míč je na straně univerzity a ta jej musí vykopnout,“ říká Bém v rozhovoru pro UKáčko.cz

Pavel Bém

Nechystáme se vystěhovat UK z centra Prahy, ale město není nafukovací, říká o rozvoji univerzity primátor Pavel Bém

Foto: Matěj Vaněček (UK media)

Má v rámci rozvojového plánu magistrát nějakou strategii umisťování areálů vysokých škol, nebo to ponechává zcela iniciativě samotných vysokých škol?

Magistrát není a ani nemůže být tím úřadem, který nadneseně řečeno „vykolíkuje“ parcely či budovy jednotlivým vysokým školám. Spolupráci s univerzitami a příslušným resortním ministerstvem se však nebráníme, naopak. V ideálním případě musí dojít ke konsenzu mezi všemi třemi stranami.

Dáváte přednost vytváření menších kampusů uvnitř města, nebo naopak jejich přesun mimo centrum a stavbu nových škol na zelené louce?

Nezatracujme ani jednu cestu. Karlova univerzita je doslova prorostlá s historickým centrem Prahy, to je jak pro ni, tak pro město velkým přínosem. Centrální část Prahy však není nafukovací, tedy logicky pokud budeme uvažovat o rozšíření univerzity, je také potřeba říci, komu prostor ubrat.

ČTĚTE TAKÉ:

Existuje velký tlak soukromých investorů na vystěhovávání veřejných institucí – mezi nimi i vysokých škol – z centra města. Má Praha vůli takovým tlakům nějak bránit, například konkrétními kroky v rámci rozvojového plánu?

Přesně to se děje. Brzy bude veřejnosti představen nový územní plán a s veškerou odpovědností říkám, že vysoké školy se nemají čeho obávat.

Jak vidíte budoucnost nemocnice na Karláku? Chcete její areál zachovat pro nemocnici nebo přestavět na kampus?

Jde o nesmírně složitý soubor problémů. V prvé řadě musíme řešit další budoucnost pražského zdravotnictví jako celku. Teprve pokud se najde nové důstojné místo pro Všeobecnou fakultní nemocnici a finance na její vybavení a provoz, teprve poté je možné otevřít otázku, co se současnými budovami a prostorem.

Já osobně si z historických důvodů dokážu představit jakousi přeměnu celého území od Albertova na kampus, ale na seriózní rozhodnutí je ještě příliš brzy.

UK a pražské VŠ obecně nemají na rozdíl od škol v ostatních krajích možnost financovat výstavbu kampusů z evropských fondů. Rektor Hampl v této souvislosti řekl, že se snaží získat od politiků nějaké finanční zdroje, které by tento handicap vyrovnaly. Je Praha ochotna přispět i jako investor do budování vysokoškolských kampusů?

Jako primátor a odpovědný hospodář se nemohu takto od stolu zavázat k nákladům, které nemám pokryty reálnými příjmy nebo úsporami. Ale obraťme to – pokud UK nebo jiná VŠ přijde s rozumným plánem, určitě se jím na magistrátu budeme zodpovědně zabývat.

Pavel Bém

Praha nemá žádnou budovu, kterou by mohla přenechat studentům pro zřízení Studentského domu, tvrdí Pavel Bém

Foto: Matěj Vaněček (UK media)

Problematický je také stav řady budov kolejí. Vysoké školy nemají dostatek prostředků na jejich rekonstrukci. Má město nějaké priority v tomto ohledu?

Odpovím stejně, jako na předchozí otázku. Míč je na straně univerzit a ty jej musí vykopnout.

Co říkáte záměru Studentské unie UK zřídit v Praze Studentský dům – podobné zařízení například v Paříži zřizuje město. Myslíte, že by Praha mohla poskytnout konkrétní budovu?

Praha v současnosti nedisponuje nemovitostí, která by splňovala požadavky studentů, tedy obecně umístění v širším centru, místo pro klub či kavárnu, knihovnu, kanceláře atd. Jsme však připraveni vám pomoci při hledání, můžeme – a určitě to uděláme – oslovit ostatní resorty s dotazem, zda neuvažují o přepuštění takové budovy.

Jak funguje komunikace města s Univerzitou Karlovou? Jste členem Správní rady UK – má to spíše symbolický význam nebo to skutečně zlepšuje koordinaci?

Nejsem nikde rád jako stafáž. Jako člen správních rad Univerzity Karlovy a ČVUT se jednání zúčastňuji a aktivně se snažím v těchto důležitých orgánech působit. Veškeré materiály, které správní rady projednávají předem připomínkuji a také se snažím v rámci vnitřních pravidel těchto institucí prosazovat své pohledy na věc.

Komunikace mezi městem a univerzitou funguje, o čemž svědčí mimo jiné i to, že město a univerzita společně založily obecně prospěšnou společnost Pražské centrum primární prevence. Ta má za cíl zlepšit situaci v Praze v oblasti rizikového chování dětí a mládeže. Univerzita bude podporovat výzkum v této oblasti, město pak aplikaci výsledků přímo v terénu.

Přivítal byste jako primátor možnost zvýšení vlivu města na celkový chod univerzity?

Univerzita je jako každá vysoká škola svébytným subjektem, na kterou se vztahuje zákon o vysokých školách. Ten vysokým školám zaručuje výraznou samostatnost včetně rozhodování s kým a do jaké míry spolupracovat.

Tudíž nehovořil bych o zvyšování vlivu na celkový chod univerzity, ale o možnostech spolupráce na různých úrovních, které obě instituce mohou nabídnout a které tudíž ve svých důsledcích mohou mít i pozitivní vliv na další vývoj jak města, tak univerzity.Napište komentář

Pište prosím slušně a k tématu článku! Odesláním komentáře souhlasíte s těmito pravidly diskuse, nevhodné příspěvky budou odstraněny. Pokud se Váš komentář neobjeví hned, neodesílejte jej znovu, z důvodu cachování se může Váš komentář objevit až s menší prodlevou po odeslání.