„Vzdělání pro nás není zboží,“ shodli se studenti na debatě o školném

8. 12. 2009 Autor: Rubrika: Univerzita 1 komentář

Už se nemůžeme dívat na to, jak stát okrádá vysoké školy a z akademiků žebráky. To vzkazují politikům a autorům reformy vysokých škol skupina pedagogů z UK. O tom, jestli jsou jejich obavy oprávněné, diskutovali akademici se studenty i spoluautorem reforem na Filozofické fakultě.

Jan Ámos Komenský

Na jednom z plakátů iniciativy si na poměry ve školství „stěžuje“ i Jan Ámos Komenský.

Foto: Iniciativa Už se na to nemohu dívat

Debatu na téma Školné na vysokých školách pořádala iniciativa Už se na to nemohu dívat založená skupinou vyučujících z Univerzity Karlovy. Ti se obávají, že připravovaná reforma vysokoškolského vzdělávání jeho kvalitu nezvýší, ale naopak ji vážně ohrožuje. „Akademická obec již vyčerpala většinu možností, jak navázat s politiky věcnou, odborně zakotvenou diskusi. Arogance, bagatelizace či přehlížení jsou obvyklou odpovědí na výhrady vznášené z velké části vysokých škol,“ vysvětlují pedagogové důvody pro založení iniciativy.

Varují také před omezováním nezávislosti univerzit, snižováním výdajů státu na studenty a kritizují nízké platy učitelů i reformu vědní politiky. Na svých stránkách umístili několik fotografií známých postav české historie s komentáři, které by autory navrhovaných reforem zřejmě nepotěšily. Návštěvníci navíc mohou vybraný obrázek českého velikána zaslat ze stránek e-mailem například politikům nebo novinářům.

„Školné je jako pětikoruna v nákupním vozíku“

Diskuse se zúčastnil spoluautor Bílé knihy terciárního vzdělávání Daniel Münich, bývalý senátor a současný děkan Fakulty informatiky MU v Brně Jiří Zlatuška, předseda Studentské komory Rady vysokých škol Miroslav Jašurek a redaktorka časopisu Sociál Mirka Pašková. Zástupcům politické moci, kteří reprezentovali své názory pro zavedení školného, sekundovali zástupci studentstva s vlastními nápady na zlepšení tohoto systému. Mezi hlavní argumenty školného pak patřilo zvyšování kvality terciárního vzdělávání, motivace studentů ke studiu a vyplnění děr, na jejichž zaplacení nemá sám stát.

Daniel Münich srovnával motivaci studentů ke studiu, kterou jim podle něj přinese zavedení školného, s nákupním vozíkem v supermarketu. „V obchodech to mají dobře zařízené. Už jen kvůli pětikoruně je člověk ochoten vrátit vozík na své místo a nenechá ho uprostřed parkoviště.“ Přítomné pak překvapil se svými tabulkami znázorňujícími finanční situaci absolventa vysoké školy, kde mu připsal štědrý nástupní plat 35 000 korun. „Takový plat bude mít čerstvý absolvent jen těžko,“ oponovala Mirka Pašková.

Většině studentů sedících v publiku se také nelíbila představa kontingenčního splácení zavádějící zálohové platby státu vysokým školám za jejich studenty, kteří začnou svůj „dluh“ splácet po zařazení se do pracovního procesu. Vlna nevole se také zvedla proti vytvoření klientského vztahu škola-student a následné představě o vzdělání jako o věci, kterou si lze jednoduše koupit. „Vytváříte ze vzdělávání zboží. Lidé pak budou mít tendenci kupovat produkt a potlačovat proces, jak k tomu produktu dospět,“ reagoval prorektor UK Stanislav Štech, na jehož názor navazovaly i další dotazy studentů.

„Stát vám nic nedá“

Představa Mirky Paškové o školném, které by bylo zpětně vráceno studentům s vynikajícími výsledky, se nesetkala s kladným přijetím. „Myslet si, že vám stát něco vrátí, je mylné,“ reagoval Miroslav Jašurek ze SKRVŠ. Ze strany studentů také zazněla obava z poklesu financování vysokých škol státem, který bude od studentů vyžadovat stále více peněz. Tyto obavy nakonec potvrdil i Daniel Münich. „Stát sice bude muset vložit do školství více peněz kvůli zálohám za studenty, ale na to si půjčí a školné dále mírně poroste, aby se tento státní dluh splatil,“ uvedl Münich.

Celá idea školného na diskusi nakonec ztroskotala po zdánlivě nevinném dotazu jednoho účastníka: „Dal si stát práci s nějakými průzkumy, které potvrzují správnost školného? A vyhodnotili jste zkušenosti zemí, které tento systém již zavedli?“ ptal se student.

Daniel Münich svou vyhýbavou odpovědí přítomné přesvědčil, že tak neučinili. Stát tak chce podle kritiků zavést systém, s nímž některé státy jako Velká Británie i přes velká očekávání nemají dobré zkušenosti a proti kterému protestují i rakouští studenti rozsáhlými demonstracemi.1 komentář »

  • Týnka :

    UK odmítá školné? To je asi vtip, ne? Zrovna mi domů dorazila exekuce na více než 50 tis za nezaplacené školného od UK. Studovala jsem 1 semestr před 8 lety! Řekli mi, že školné bude cca 10tis za semest, pak mi ale najedou přišel nečekaný účet 21tis za semestr. Přerušila jsem studium z finančních důvodů, ale stejně mi poslali účet dalších 21tis za druhý semestr, kdy jsem již nestudovala. Nejsem v situaci, kdy si toto mohu dovolit zaplatit. Je to 8 let! Nemělo by to být už promlčené?